Zwycięzcami etapu krajowego konkursu Fundacji WWF Polska na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego są państwo Halina i Waldemar Żebrowscy z województwa mazowieckiego, którzy prowadzą ekologiczne gospodarstwo Turna w sposób przyjazny środowisku morskiemu, czyli w sposób ograniczający odpływ azotu i fosforu do wód. Finał polskiej edycji konkursu odbył się podczas XXIII Mazowieckich Dni Rolnictwa w Płońsku. 

Waldemar Żebrowski

Jury konkursu, złożone z przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Odział w Radomiu, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury, Koalicji Żywa Ziemia oraz przedstawicieli Fundacji WWF Polska, brało przede wszystkim pod uwagę prośrodowiskowe podejście państwa Żebrowskich w prowadzeniu gospodarstwa, które przyczynia się do ochrony wód przed zanieczyszczeniem substancjami biogennymi (związkami azotu i fosforu). Rodzina Żebrowskich wdraża przyjazne dla środowiska praktyki, wśród których należy wymienić połączenie produkcji zwierzęcej wraz z roślinną (zamknięty obieg materii), aplikowanie nawozów naturalnych za pomocą węży wleczonych, odpowiednie miejsca przechowywania nawozów i kiszonek zabezpieczających przez odciekami, stosowanie wypasu całorocznego, użycie poplonów i międzyplonów, utrzymanie całorocznej okrywy roślinnej, produkcja paszy na miejscu czy pozostawianie 10 metrowych stref buforowych wzdłuż cieków. Na terenie gospodarstwa znajduje się przetwórnia Turvita. Państwo Żebrowscy skutecznie łączą ochronę przyrody z przynoszącą korzyści finansowe produkcją nabiału, który w większości sprzedawany jest w opakowaniach szklanych. Sposób gospodarowania rolników stwarza dogodne miejsce do bytowania zwierząt, co zwiększa różnorodność biologiczną terenów otwartych. Do tego rolnicy współpracują i dzielą się swoją wiedzą z innymi rolnikami, z kołem gospodyń wiejskich i lokalną społecznością. Państwo Żebrowscy otrzymali w konkursie nagrodę w wysokości 1000 euro.

Waldemar Żebrowski na scenie

II miejsce oraz nagroda w wysokości 500 euro zostały przyznane państwu Kindze i Jarosławowi Tarnickim, którzy prowadzą gospodarstwo w sposób konwencjonalny w województwie kujawsko-pomorskim.

III miejsce oraz nagrodę w wysokości 300 euro otrzymała pani Anna Panter prowadząca gospodarstwo w województwie kujawsko-pomorskim.

Państwo Tarniccy

Celem konkursu na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego, organizowanego pod patronatem Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i Koalicji Żywa Ziemia, jest promowanie praktyk ograniczających odpływ substancji biogennych z gospodarstwa do wód – praktyk, które przyczyniają się do zmniejszenia eutrofizacji, ograniczenia zakwitów sinic i zamykania z tego powodu kąpielisk, oraz powstawania w Bałtyku obszarów przydennych z małą ilością tlenu lub tego tlenu pozbawionych, tzw. martwych stref.

Zachęcamy wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych znajdujących się w zlewisku Morza Bałtyckiego do wdrożenia, wzorem naszych laureatów, rozwiązań, które ograniczają emisję związków azotu i fosforu, biorą pod uwagę zmianę klimatu, poprawiają jakość wód i przyczyniają się do ochrony gleby oraz różnorodności biologicznej.

wszyscy na scenie

WWF już od 2009 r. przyznaje tytuł Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego za stosowanie w gospodarstwie praktyk redukujących odpływ substancji biogennych (związków azotu i fosforu) do wód. Nadmiar substancji biogennych prowadzi do poważnego zaburzenia ekosystemu, którego efektem są rozległe zakwity glonów i sinic, brak tlenu na dużych głębokościach oraz powiększanie obszarów przydennych z małą ilością tlenu lub całkowitym brakiem tlenu, tzw. martwych stref.  

Do tej pory już ponad 70 rolników i rolniczek, których gospodarstwa znajdują się w zlewisku Bałtyku, zostało wyróżnionych za stosowanie praktyk ograniczających spływ substancji odżywczych do wód. Wszyscy zdobywcy tytułu Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego z własnej inicjatywy podjęli dodatkowe wysiłki, aby pomóc w ratowaniu naszego morza. Przyznając tę nagrodę, WWF chce podkreślić, jak ważne są to praktyki oraz promować ich przykłady w całym regionie.

„Fundacja WWF Polska wspiera i promuje takie postawy rolniczek i rolników, to dzięki nim mamy szansę na ograniczenie eutrofizacji, która prowadzi nie tylko do powiększania zasięgu pustyń tlenowych, ale także np. do zamykania kąpielisk” – mówi Weronika Kosiń, specjalistka ds. zrównoważonej gospodarki.