WWF Polska zaprasza na jednodniowe warsztaty dla nauczycieli. Jest to niepowtarzalna okazja bliższego poznania niezwykłych ssaków morskich zamieszkujących Bałtyk.

Celem projektu jest zainteresowanie młodzieży naukami ścisłymi, poprzez przekazywanie wiedzy o fokach i morświnach. W trakcie warsztatów zaprezentowane zostaną materiały edukacyjne. Każdy uczestnik będzie mieć możliwość przetestowania i ocenienia przedstawionych pakietów edukacyjnych. Warsztaty podzielone zostaną na część teoretyczną i praktyczną.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Tematyka warsztatów:

  • Biologia ssaków morskich
  • Przystosowanie do życia w morzu
  • Hałas podwodny
  • Interakcja ssaków morskich z rybołówstwem
  • Zanieczyszczenia mikroplastikiem
  • Zanieczyszczenia chemiczne

Terminy warsztatów:

Wrocław             25 listopada 2017 (sobota)

Warszawa           16 grudnia 2017 (sobota)

Szczecin             13 stycznia 2017 (sobota)

Poznań               20 stycznia 2018 (sobota)

Kraków               3 lutego 2018 (sobota)

Białystok           10 lutego 2018 (sobota)

 

 

Liczba miejsc jest ograniczona. W każdych warsztatach udział może wziąć maksymalnie 20 osób - decydować więc będzie kolejność zgłoszeń.

Więcej o projekcie:

http://www.marine-mammals.com/

Regulamin warsztatów

Dodatkowe pytania i zgłoszenia proszę kierować na adres: rjankowski@wwf.pl