Główne zagrożenia

Wylesienie, fragmentacja siedlisk, sztuczna regulacja rzek, duże projekty infrastrukturalne, kłusownictwo i nielegalny handel zagrożonymi gatunkami, ochrona zagrożonych gatunków, ochrona korytarzy ekologicznych.

O Ukrainie:

Ukraina jest jednym z najbogatszych przyrodniczo krajów na Starym Kontynencie (żyje tu ok. 70 000 gatunków w tym bardzo rzadkie oraz żyjące wyłącznie tutaj). Jest to w większości kraj rolniczy, jeden z największych producentów zbóż na świecie, zwany też czasem “spichlerzem Europy”. Pomimo tego, Ukraina skrywa przyrodnicze skarby wyjątkowe w skali europejskiej a nawet światowej. Wiele z tych skarbów udało się zachować w nieprzekształconej formie, jak chociażby dziewicze w wielu miejscach lasy karpackie (ostatnie w Europie), naturalne nieuregulowane rzeki, stepy, mokradła o światowej wartości i wiele innych.    

 

 

 

Dlaczego obszar Ukrainy jest taki ważny dla europejskiej i światowej przyrody?

Blisko 16% powierzchni kraju jest pokryte lasami. Wiele z nich to tereny dziewicze, ostatnie w Europie, jak lasy karpackie. Żyją tu m.in. żubry, orły przednie, orliki krzykliwe, salamandry plamiste, a także występują populacje trzech dużych drapieżników. Według danych w tych rejonach żyje też ok. 560 Wilków, ok. 435 rysi, 375 niedźwiedzi. Wyjątkowe jest również Polesie – obszar naturalnych rzek, bagien, łąk i lasów, ciągnący się od Polski, wzdłuż granicy ukraińsko-białoruskiej aż po Rosję. Naturalne i nieuregulowane rzeki są szczególnie cenne. W Ukrainie tereny takie są dużo większe od obszaru polskich rozlewisk Biebrzańskiego Parku Narodowego.
W Polesiu szczególnie wyjątkowy jest również rezerwat przyrody wokół Czarnobyla. Jest to największy tego typu obszar w Europie. Powierzchnia ściśle chroniona części ukraińskiej, jest bliska powierzchni wszystkich polskich parków narodowych razem wziętych i prawie 5-cio krotnie większa niż powierzchnia Warszawy. Na chronionej powierzchni blisko 250,000 hektarów odradza się przyroda i żyją liczne gatunki zwierząt - rysie, wilki, jelenie, łosie, konie Przewalskiego itd.
Ukraina jako kraj nizinny obfituje także w wyjątkowe obszary ekosystemów otwartych - stepów – głównie we wschodniej części kraju, ale także w okolicach morza czarnego i azowskiego. Występuje tam oryginalna roślinność stepowa i nie tylko. Spotkać w niej można naturalną formację piaskowca, wapienne klify, lasy dębowe, “skalne stepy” z liczącego 560 mln lat granitów, czy też niezliczoną liczbę gatunków roślin i zwierząt. Kiedyś nawet żyły na nich suhaki zwane „antylopami z epoki lodowcowej”. Z kolei u wybrzeży Morza Czarnego pływają delfiny. Spotkać tam też można morświny. Na terenie Ukrainy cały czas występuje 5 gatunków krytycznie zagrożonych jesiotrów.

 

Nasze działania w Ukrainie:

WWF Polska wspiera działania WWF Ukraina od prawie dekady.

Tomasz

 

Ponadto WWF Ukraina prężnie wdraża szereg innych projektów przyrodniczych, w tym m.in.:

 

 

Jak możesz pomóc?

Wesprzyj działania WWF na rzecz ochrony Ukraińskiej przyrody i żyjących tam gatunków rysia, niedźwiedzia brunatnego i wilka albo zorganizuj urodzinową zbiórkę. Chcę pomóc >>

 

Dowiedz się więcej

Polecamy

Lasy - walka z wirusami Tygrys azjatycki

Polecamy