21 października 2020

W naszych oceanach czyha cichy drapieżnik: porzucone, zagubione lub pozostawione narzędzia połowowe, nazywane sieciami widmo.

 
Sieci widmo są odpadami, zwykłymi śmieciami, które zalegają w oceanach. Trudne do odnalezienia, dryfują w morzu stanowiąc zabójczą pułapkę dla ryb, ptaków, czy ssaków. Zwierzęta złapane w sieci widmo, giną w cierpieniach.

Na całym świecie 66% ssaków morskich, 50% ptaków morskich i wszystkich gatunków żółwi morskich ucierpiało przez zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi, w tym sieciami widmo.

Baner z foką i napisem Stop Sieciom Widmo

Jak możemy rozwiązać problem sieci widm?

Płaszczka zaplątana w sieci

 

Ocean tonie w plastiku, setki ton sieci widmo zalegają w oceanach! WWF wzywa rządy, producentów sprzętu rybackiego, rybaków i społeczeństwo do wspólnego działania.

Ponieważ jest to problem globalny, musimy podjąć solidarne działania, wspierając nowy globalny traktat, rozwiązujący problem plastiku w oceanach. 

 

Co roku 11 milionów ton różnego rodzaju platiku przedostaje się do środowiska. Badania pokazują, że problem ten będzie jedynie narastał, jeśli nie przemyślimy na nowo sposobu, w jaki projektujemy, używamy, wykorzystujemy i utylizujemy tworzywa sztuczne.

 

Musimy wspolnie pracować nad rozwiązaniem problemu. Dlatego wzywamy państwa członkowskie ONZ do natychmiastowego rozpoczęcia prac w sprawie traktatudotyczącego zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi. 

 

Sieci widmo to najbardziej śmiercionośne plastikowe śmieci morskie. Dołącz do walki o czyste oceany i podpisz petycję. 

 

 

 

Przyłącz się do akcji

 

 

Jeśli zobaczysz gatunek morskiego zwierzęcia, zrób zdjęcie i załóż na niego duży hashtag.

Podziel się swoim zdjęciem w mediach społecznościowych używając #StopSieciomWidmo lub #StopGhostGear 

Rozejrzyj się! Wokół Ciebie jest więcej zwierząt niż myślisz 😉 Może spotkasz fokę na plaży, zobaczysz zdjęcie żółwia w gazecie albo morski emblemant na ubraniu? 🐬🐢🐧🐡

Galeria zdjęć z użytymi hashtagami

 

Zagrożenie dla wszystkich gatunków

Na całym świecie 66% ssaków morskich, 50% ptaków morskich i wszystkich gatunków żółwi morskich ucierpiało na skutek zanieczyszczenia plastikiem, w tym sieciami widmo.

foka w sieci

Czego nie widzimy

Zagubione narzędzia połowowe łamią koralowce, niszczą siedliska zwierząt lub utrudniają dostęp do kluczowych siedlisk, dewastują roślinność.

Nurek usuwający sieci

Rosnący problem

Szacuje się, że co najmniej 10% śmieci morskich stanowią odpady pochodzące z rybołówstwa, co oznacza, że co roku do oceanu trafia od 500 000 do 1 mln ton sprzętu rybackiego.

Dryfujące sieci

 

Nadszedł czas na zmianę

Problemy związane z zanieczyszczeniem plastikiem, w tym sieciami widmo, mają charakter globalny, a mimo to nadal nie istnieje żaden traktat międzynarodowy poświęcony temu zagadnieniu.