W nowym roku szkolnym 2021/22, zapraszamy do dołączenia do drugiej odsłony przygody edukacyjnej przygotowanej przez Fundację WWF Polska. Program z Pandą to idealna propozycja zachęcająca dzieci i młodzież do odkrywania świata przyrody i inspirująca do jego ochrony. Doświadczenia pierwszej edycji potwierdzają, że nasz projekt odpowiada na potrzeby nauczycieli i nauczycielek, edukatorów i edukatorek oraz wszystkich tych, którym kwestie ochrony przyrody i klimatu nie są obojętne. Dzięki trzem niedźwiedziom – przewodnikom po trzech niezależnych ścieżkach tematycznych, można zindywidualizować sposób edukacji w zależności od wieku i zainteresowań uczestników i uczestniczek zajęć.

Do kogo skierowany jest program?

Program z Pandą jest w szczególności skierowany do szkół podstawowych, z podziałem treści odpowiednio dla klas: 1–3, 4–6 i 7–8, a jedną z trzech ścieżek, czyli ścieżkę pandy wielkiej (inaczej transformacji), rozszerzyliśmy nawet o najstarszą grupę wiekową. Kierujemy ją przede wszystkim do uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych.

 Oprócz szkół, dla których przede wszystkim zaprojektowaliśmy Program z Pandą, do udziału zapraszamy także inne placówki oświatowo-wychowawcze, które chcą dołączyć! Wiemy, jak wiele instytucji prowadzi obecnie edukację ekologiczną, a my udostępniamy świetne materiały! W przypadku transformacyjnej ścieżki pandy wielkiej oznacza to po prostu wprowadzenie tych zmian z Checklisty do audytu, które są aktualne dla danej instytucji. Osiągnięcia w ramach naszej najbardziej ambitnej ścieżki uhonorujemy odpowiednim tytułem, np. Szkoła z Pandą, Biblioteka z Pandą, Placówka z Pandą, Dom Kultury z Pandą – opowiada o programie Irka Jazukiewicz, specjalistka ds. programów edukacyjnych w WWF.

 

Jak włączyć Program z Pandą w roczny plan pracy z klasą? 

Dla ułatwienia, by włączyć Program z Pandą do rocznego planu pracy z klasą,  przygotowaliśmy funkcjonalny dodatek „Cele edukacyjne”.  Samo kliknięcie w łapę niedźwiedzia przy odpowiednim scenariuszu przenosi nas prosto do zestawienia treści i celów z podstawy programowej, które dany scenariusz realizuje w ramach wybranego przedmiotu.

Jak działa Program z Pandą?

Przewodnik w tym programie, czyli nauczycielka bądź nauczyciel, zgłasza się do Programu z grupą uczestników i personalizuje swoją przygodę, wybierając jedną ze ścieżek edukacyjnych przygotowanych przez WWF. Kiedy zostanie przyjęta/y do Programu, dołącza również do online’owej społeczności, gdzie będzie mieć stały kontakt z: koordynatorkami programu oraz innymi Przewodnikami z placówek w całej Polsce. Dzięki społeczności, można nie tylko podzielić się swoimi pomysłami czy osiągnięciami z grupą w realizacji Programu, pochwalić się i świętować sukcesy, ale również zasięgnąć porady i sprawdzić, jak inne klasy radzą sobie z jego wyzwaniami. 
Każda ze ścieżek opiera się na 2 lub 3 podstawowych scenariuszach do zrealizowania, 1 scenariuszu dodatkowym do wyboru oraz przeglądzie najciekawszych propozycji zadań praktycznych, plastycznych i kulinarnych, a także doświadczeń przyrodniczych nawiązujących do tematu. Kulminacją ścieżki jest zaproszenie do zorganizowania szkolnego wydarzenia, gdzie te wszystkie pomysły można zastosować w praktyce, a – dla starszaków – propozycja wdrożenia zmian w budynku szkoły i społeczności szkolnej, żeby działały w bardziej zrównoważony sposób. 

W materiałach o Programie, jak i w społeczności online, otrzymasz sporą dawkę inspiracji jak to zrobić, a same materiały edukacyjne opracowane przez WWF, będą skarbnicą podpowiedzi i pomysłów gotowych do użycia! Każdy scenariusz zawiera atrakcyjne graficznie załączniki. W materiałach poznajemy przyrodę z punktu widzenia zwierząt, żyjących w Bałtyku, w lasach czy na biegunie północnym, czyli foki szarej i morświna, rysia, wilka i niedźwiedzia brunatnego, a także polarnego. Stawiamy również na doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze, bo lepiej raz zobaczyć (a szczególnie wykonać!), niż sto razy usłyszeć. Zestawienie celów edukacyjnych, które realizujesz w ramach Programu z Pandą, ułatwi jego włączenie w roczną pracę z klasą. Nie chcesz zabierać się za program w twojej szkole lub placówce w pojedynkę? – Nie ma problemu, zapraszamy do udziału w tandemach przewodniczych, w ramach których, możecie pomagać sobie nawzajem w przygodzie edukacyjnej z WWF.

Najważniejsze informacje o działaniu Programu znajdziesz w Przewodniku po Programie z Pandą 2.  

 

Daj się poprowadzić...niedźwiedziom! 

Który z niedźwiedzi zostanie twoim przewodnikiem? Mamy do wyboru trzy niedźwiedzie i trzy obszary tematyczne, w których możesz się poruszać.

Niedźwiedź brunatny

Jeśli myślisz, że warto poruszyć w twojej placówce tematy związane z powiązaniami w przyrodzie i chcesz, aby współpracownicy i uczniowie lepiej zrozumieli, jak mocno jesteśmy związani ze światem przyrody, eksplorując temat różnorodności biologicznej, zapraszamy do wędrówki z niedźwiedziem brunatnym – naszym rodzimym symbolem dzikiej przyrody i walki o ochronę gatunkową.

Niedźwiedź polarny

Jeśli chcesz omawiać zagadnienia związane z ochroną klimatu, widzisz zainteresowanie wśród uczniów ruchami klimatycznymi lub chcesz, by temat zmiany klimatu był częściej podejmowany w społeczności lokalnej, to zapraszamy cię do wędrówki z niedźwiedziem polarnym. Największy arktyczny drapieżnik przeprowadzi cię od podstaw związanych z rozróżnieniem pogody od klimatu, wskaże związki przyczynowo-skutkowe zjawisk i procesów na poziomie lokalnym oraz globalnym i przedstawi możliwości dotyczące zaangażowania się w działania na rzecz ochrony klimatu.

Panda Wielka

Podróż z pandą wielką to najambitniejsza wędrówka, którą mamy w programie. Polega ona na eksplorowaniu współzależności globalnych, poszerzaniu wiedzy o powiązaniach pomiędzy przyrodą a człowiekiem, stanem środowiska i sposobami gospodarowania zasobami naszej planety w duchu zrównoważonego rozwoju. Znajdziesz tu scenariusze i propozycje działań edukacyjnych oraz komunikacyjnych; w ramach tej ścieżki zapraszamy cię również do wdrażania zmian na rzecz transformacji placówki, z którą jesteś związany/a, by realnie zmniejszać jej ślad ekologiczny, wodny i węglowy. Przygotowaliśmy prosty audyt, który przeprowadzi cię przez różne obszary i wskaże przestrzenie do ulepszania i rozwoju oraz rozwinie myślenie krytyczne w kontekście korzystania z zasobów i różnych okazji, by ograniczać ślad na naszej planecie.

 

Zrób audyt z Pandą w swojej szkole

Ten ogromny, rozpoznawany na całym świecie niedźwiedź bambusowy (to jego druga nazwa), jest symbolem zwycięstwa w walce o zagrożone gatunki. Panda wielka, przez lata obiekt nielegalnych polowań, dzięki międzynarodowym staraniom skierowanym ku badaniom i hodowli, a także reintrodukcji, uzyskała zmianę statusu w Czerwonej księdze gatunków zagrożonych z kategorii „gatunek zagrożony” na „narażony na wyginięcie”. Uniknęła zagłady z rąk ludzi dzięki... innym ludziom i ogromnym wysiłkom wielu organizacji i instytucji. Ochrona tego gatunku stała się przykładem do naśladowania. 

Panda towarzyszy nam zarówno w nazwie programu, jak również jako przewodniczka na ścieżce transformacji. Przygotowaliśmy dla ciebie Checklistę edukacyjną dla szkół do przeprowadzenia audytu na temat funkcjonowania szkoły pod względem jej śladu ekologicznego w 6 kategoriach: żywność, woda, energia, różnorodność biologiczna, odpady i transport. 

Wysiłki na rzecz ochrony środowiska można podejmować każdego dnia wszędzie, nawet we własnym domu. Wprowadzenie małej zmiany na rzecz ochrony przyrody w życiu codziennym pociąga za sobą kolejne decyzje i inspiruje otoczenie, by również spróbować. Szkoła w każdej społeczności zajmuje miejsce szczególne: oprócz nauczycieli i uczniów skupia rodziców, opiekunów, wujków i dziadków, którzy reprezentują cały przekrój społeczeństwa pod względem wieku, miejsca zamieszkania, wykonywanej pracy, doświadczeń czy umiejętności. Gdy pomyślimy w ten sposób o ludziach, którzy są bezpośrednimi i pośrednimi uczestnikami systemu edukacji, nasuwa się wniosek, że szkoła korzysta z ogromnego kapitału ludzkiego.

 

Szkoła ma ogromny potencjał w rozpowszechnianiu dobrych praktyk. Poprzez wprowadzanie zmian we własnym funkcjonowaniu, odpowiada na wątpliwości i jednocześnie dodaje odwagi, by przenieść podpatrzone rozwiązania także do własnych domów. Dlatego też zachęcamy, by razem z pandą sprawdzić, jak zmniejszyć ślad węglowy i wodny czy stworzyć w otoczeniu szkoły miejsce bardziej przyjazne różnorodności biologicznej. 

Co mówią nauczyciele o pierwszej edycji Programu z Pandą?

„Świetna kreatywna zabawa, powstało wiele ciekawych pomysłów, wszyscy byli bardzo zaangażowani.”

„Dziękuję za staranne przygotowanie bardzo ciekawych materiałów pomocnych w przeprowadzeniu zajęć.”

„Zrealizowaliśmy więcej scenariuszy i działań niż było to przewidziane. Dzieci były bardzo zadowolone z projektu.”

„Dzieciom się bardzo podobało 😊"

 

Zapisy do drugiej edycji Programu z Pandą zostały zakończone!

Dziękujemy wszystkim którzy się zgłosili.

Już 12.10 zaprosimy zakwalifikowane/-ych Przewodniczki/-ów do specjalnego webinaru nt. pierwszych kroków w programie (szczegóły w mailach potwierdzających zakwalifikowanie do programu).

Pliki do pobrania

2. Edycja PROGRAMU Z PANDĄ.
Przewodnik po programie

 

2. Edycja PROGRAMU Z PANDĄ.
Checklista do audytu dla szkół

 

2. Edycja PROGRAMU Z PANDĄ.
Cele edukacyjne

 

2. Edycja PROGRAMU Z PANDĄ.
Regulamin i zgody w 2. edycji
obowiązuje od 01.10.2021

Sprawdź regulamin obowiązujący do 30.09.2021