Europejski Zielony Ład (EZŁ) od dłuższego czasu jest tematem szeroko dyskutowanym przez media, scenę polityczną i obywateli. W związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego zapytaliśmy polskie ugrupowania polityczne, czy zobowiązują się do podtrzymania EZŁ w kolejnych pięciu latach, traktując jego implementację jako najwyższy priorytet, a także do wspierania dodatkowego i silniejszego unijnego prawodawstwa na rzecz klimatu i środowiska pozwalającego na realizację zobowiązań podjętych w ramach tej strategii. Wyniki przedstawiliśmy w formie tabeli.

Zainicjowany w 2019 roku przez Unię Europejską Europejski Zielony Ład1 ma na celu zwiększenie odporności społeczeństwa i gospodarki, osiągnięcie neutralności klimatycznej oraz odwrócenie procesu utraty różnorodności biologicznej. Ten kompleksowy, odważny plan obejmuje politykę w zakresie klimatu, energetyki, różnorodności biologicznej, rolnictwa, gospodarki o obiegu zamkniętym, transportu oraz finansowania.

Obecnie część podjętych działań odbiega od początkowych ambicji (np. od uzgodnionego celu całkowitej redukcji emisji w UE do 2030 r.2), a szereg zobowiązań nie został jeszcze zrealizowany (jak transformacja w kierunku zrównoważonych systemów żywnościowych3). Dlatego tak ważne jest, aby posłowie i posłanki Parlamentu Europejskiego podeszli do zagadnienia Europejskiego Zielonego Ładu priorytetowo. Eksperci są przekonani, że tylko rozwój tej strategii i jej kompleksowe wdrożenie może ochronić klimat, przyrodę, obywateli i przedsiębiorstwa. Fundacja WWF dąży do tego, by polityka i przepisy, które leżą u podstaw EZŁ, były zgodne z deklaracjami poprawy dobrobytu oraz zdrowia obywateli i przyszłych pokoleń.

 

europejski zielony ład

Stanowiska polskich partii w sprawie EZŁ:

Zieloni
Razem
Nowa Lewica
iPL !
Polska 2050 !
PSL x
Kukiz '15 x
Od Nowa x
Konfederacja x
Zgodne z zaleceniami WWF
! Częściowo zgodne z zaleceniami WWF
x Niezgodne z zaleceniami WWF

 

Europejski Zielony Ład będzie traktowany jako jeden z najważniejszych priorytetów polityki przez Zielonych, Lewicę Razem i Nową Lewicę. Deklarują oni wsparcie wprowadzenia dodatkowych, bardziej zdecydowanych unijnych przepisów w zakresie klimatu i środowiska. – Zmiana klimatu i kryzys bioróżnorodności są fundamentalnym zagrożeniem dla przyszłości naszego gatunku. Potrzebujemy odpowiednich inwestycji i polityk publicznych, aby im przeciwdziałać. Transformacja musi jednak mieć taką postać, która nie pozostawi nikogo za burtą – podkreśla Nowa Lewica.

Inicjatywa Polska i Polska 2050 Szymona Hołowni będą traktować EZŁ jako jeden z najważniejszych priorytetów, ale planują wspierać jedynie wdrożenie istniejących unijnych przepisów w zakresie klimatu i środowiska.

Przeciwko stawianiu Zielonego Ładu jako priorytetu polityki są: Polskie Stronnictwo Ludowe, Kukiz’15, Od Nowa Rzeczypospolitej Polskiej oraz Konfederacja. Przedstawiciel partii Kukiz’15 tłumaczy: W wyniku wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu unijna gospodarka nie będzie bardziej konkurencyjna, a wprost przeciwnie, utraci konkurencyjność na rynku światowym. Konfederacja dodaje, że: Europejski Zielony Ład to niepotrzebny, szkodliwy program, którego wdrożenie będzie prowadzić państwa Unii Europejskiej do gospodarczej ruiny, a obywateli UE do znaczącego obniżenia poziomu życia. Marcin Ociepa z OdNowa zwraca szczególną uwagę na sytuację grup społecznych: Europejski Zielony Ład powinien zostać przeformułowany, tak aby w budżecie UE znalazły się środki na realizację jego założeń i łagodzenie jego wpływu na grupy społeczne najbardziej dotknięte planowanymi zmianami.

 

Pamiętaj, Twój głos ma znaczenie! Posłowie i posłanki podejmują decyzje dotyczące Twojego życia: pracy, środowiska, świeżego powietrza. 9 czerwca 2024 r. weź udział w wyborach europejskich i #OddajGłosNaturze!

 

Źródła:

  1. Europejski Zielony Ład - Komisja Europejska (europa.eu)
  2. Joint open letter on the need to publish the EU legislative framework for Sustainable Food Systems before the end of this Commission’s mandate (panda.org)
  3. EU climate law: deal reflects politics not science | WWF