Pełna treść zgód

Klauzula – Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Fundacja WWF Polska z siedzibą przy ul. Mahatmy Gandhiego 3, 02-645 Warszawa; tel. (22) 849 84 69 / 848 73 64; fax (22) 646 36 72; mail: kontakt@wwf.pl

2. Dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu i w oparciu o następującą podstawę prawną:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych
w celach prowadzenia
akcji informacyjno-edukacyjnych związanych z działalnością statutową Fundacji
WWF Polska na rzecz ochrony przyrody
art. 6 ust. 1 lit a) Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zgoda)
 

3. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą: firma świadcząca usługi infolinii i firma kurierska oraz podmioty współpracujące z Fundacją WWF Polska w kampaniach i projektach informacyjno-edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska.

4. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody, a po tym okresie przez czas, przez który przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa
a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
b) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych przez Administratora w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez kontakt z infolinią WWF Polska 22 848 75 93 lub wysyłając informacje na adres klub@wwf.pl
c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

6. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolone, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.