Zachwyć się OCH! WWF Polska przy wsparciu finansowym Air Wick pozyskała wyjątkowe tereny w Dolinie Rospudy, ustanawiając wspólnie z Klubem Przyrodników pierwszy obszar chroniony prywatnie!

Fundacja WWF razem z Air Wick objęła ochroną wyjątkowe tereny w Dolinie Rospudy. Wspólnie z Klubem Przyrodników, partnerem przyrodniczym projektu, został tam utworzony obszar chroniony prywatnie. Pierwszą działkę w ramach naszego projektu zakupiliśmy w czerwcu tego roku. Jest to ważny przykład trójstronnej współpracy, która dzięki wykorzystaniu odpowiednich kompetencji każdej ze stron, doprowadziła do ogromnego sukcesu przyrodniczego, a to dopiero początek wspólnie planowanych działań.

Air Wick wspiera finansowo WWF w działaniach na rzecz ochrony i odbudowy kluczowych siedlisk łąkowych na całym świecie. W Polsce Air Wick przeznacza 700 tys. zł rocznie na projekt ochrony łąk kwietnych. Ta inwestycja w wyjątkowe tereny pozwoli nam ustanowić nawet 150 ha obszarów chronionych prywatnie.

Rosnące zainteresowanie ochroną przyrody to odpowiedź na wyzwania stawiane nam przez kryzys klimatyczny i kryzys bioróżnorodności. Zakupiony obszar jest niezwykle cenny pod względem przyrodniczym. Dolina Rospudy cechuje się wysokim stopniem naturalności, jest znana również jako „Zielone Płuca Polski”. Ochrona jej wyjątkowego ekosystemu to jeden z naszych priorytetów, gdyż znajdujące się tamcenne torfowiska stanowią magazyn wody i dwutlenku węgla, który pozytywnie wpływa na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

Ten projekt pokazuje prawdziwą siłę partnerstwa biznesu i organizacji pozarządowych. Dzięki temu, że czerpiemy z różnych perspektyw i doświadczeń, każdy w zakresie swoich kompetencji, nasze działania mają rzeczywisty efekt przyrodniczy. Udowadniamy, że nie chodzi o wydźwięk PR-owy lub greenwashingowy, ale coś o wiele cenniejszego.

Do końca 2022 roku planujemy zakup kolejnej działki o powierzchni 10 ha, co pozwoli ochronić kolejne 16,9 ha Doliny Rospudy. WWF razem z partnerami przyrodniczymi projektu szuka również terenów do zakupu w 2023 roku. Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy się mogli podzielić informacjami na temat kolejnych nabytych obszarów.