IKEA współpracuje z WWF na poziomie globalnym od wielu lat.

W roku 2017 IKEA została Partnerem jedenastej edycji raportu WWF Living Planet Report 2016. LPR jest jedną z najważniejszych na świecie, wydawanych co dwa lata, publikacji naukowych. Dane w raporcie obejmują lata 1970-2012 na temat ponad 3 700 gatunków kręgowców z ponad 14 000 populacji na świecie. Publikacji raportu w Polsce towarzyszyła konferencja prasowa skierowana do dziennikarzy na temat największych zagrożeń dla przyrody na świecie, a także potrzeby zmian w sferze globalnych systemów energetycznych i finansowych, aby służyły zrównoważonemu rozwojowi obecnych i przyszłych pokoleń.