IKEA współpracuje z WWF na poziomie globalnym od wielu lat. 

Cieszymy się, że możemy lokalnie w Polsce podjąć współpracę w obszarze klimatu z IKEA Retail Polska, której działania na rzecz jego ochrony i edukacji klimatycznej są wpisane w strategię zrównoważonego rozwoju. Jej celem jest, aby do 2030 r. IKEA stała się firmą przyjazną dla klimatu, z uwzględnieniem całego łańcucha dostaw. W Polsce, współpraca WWF i IKEA skupia się na dwóch obszarach kluczowych w kwestii zmiany klimatu – edukacji klimatycznej i dążenia do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w Polsce. Dowiedz się więcej o działaniach WWF Polska w tym temacie: https://www.wwf.pl/srodowisko/klimat

Dzieci z hasłem podpisz petycję za edukacją klimatyczną

W kwietniu 2021 roku Fundacja WWF Polska wraz z IKEA Retail Polska i pozostałymi partnerami: Global Compact Network Polska, Młodzieżowym Strajkiem Klimatycznym, Polskim Klubem Ekologicznym i Onet.pl rozpoczęła kampanię „TAK dla edukacji klimatycznej”. Celem wspólnych działań jest zwrócenie uwagi na rolę i potrzebę prowadzenia w polskich szkołach rzetelnej edukacji klimatycznej – opartej na danych naukowych i realizowanej w ramach obowiązujących przedmiotów. Na stronie www.edukacjaklimatyczna.com dostępna jest petycja, dzięki której wszyscy zainteresowani mogą wyrazić swoje poparcie dla tej inicjatywy.