Fundacja WWF Polska oraz Szkoła Główna Handlowa zapraszają na konferencję „Gospodarka o obiegu zamkniętym – nowa utopia czy droga konieczna”, która odbędzie się 19 września w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Warszawa, 19 września 2018 roku, Szkoła Główna Handlowa, w Budynek C, ul.Niepodległości 128, 02-554 Warszawa, Aula I

GOZ

 

Program

AULA I

8:30 Otwarcie konferencji
Rektor SGH prof. Marek Rocki,

Członek Zarządu WWF Polska Tobiasz Adamczewski

9:00 Gospodarka cyrkularna cudów nie zdziała
Karolina Safarzyńska, Uniwersytet Warszawski


9:30 GOZ w realiach polskiego samorządu
Paweł Głuszyński, Towarzystwo na rzecz Ziemi

10:00 Strategia Zero Waste i jej praktyczne wdrażanie*

Enzo Favoino, Zero Waste Europe

10:30 Szanse miast jako liderów GOZ*
Piotr Barczak: European Environmental Bureau

11:00 przerwa kawowa

11:30 Najnowsze trendy w gospodarce obiegu zamkniętego
Tobias Jansson, Circulareconomy.se

12:00 Biogospodarka w GOZ
Tomasz Wojciechowski: Biorecykling, Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

12:30 Zamykanie obiegu odpadów organicznych za pomocą innowacyjnych technologii wykorzystujących insekty BSF*
Domantas Tracevicius: Insectum

13:00  Rewolucja energetyczna jako warunek konieczny na drodze do GOZ
Marcin Popkiewicz, Ziemia na Rozdrożu

13:30 Przerwa

14-15:30 Dyskusja panelowa z udziałem ekspertów

15:30 Obiad

*wystąpienia w języku angielskim

AULA II

Sesja I

9:00 - 10:30 "Problemy zarządzania odpadami komunalnymi - na drodze do GOZ"

"Usuwanie wyrobów zawierających azbest - obciążenia ekonomiczne" Ilona Małuszyńska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

"Utrata statusu odpadów - aspekty prawne" Jędrzej Bujny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

„Aktywność organizacji odzysku, jako element systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – uwarunkowania prawne” Artur Modrzejewski, Uniwersytet w BiałymstokuSesja II

10:30 - 13:30 "Makro- i mikroekonomiczne uwarunkowania wdrażania GOZ"

"Ekoedukacja jako kluczowy element w rozwoju i aktywności społeczeństwa w realizacji wdrożenia modelu gospodarki o obiegu zamkniętym" Jacek Adamczak, Zbigniew Grzymała, Szkoła Główna Handlowa

"Konsekwencje idei gospodarki opartej na obiegu zamkniętym a podejście dla zarządzania personelem sprzedażowym" Hanna Kądziołka-Sabanty, Uniwesrsytet Łódzki

"Gospodarka obiegu zamkniętego a idea resilient city. Rola urbanistyki w nowym modelu gospodarki." Katarzyna Sadowy, Szkoła Główna Handlowa

"Czystsza Produkcja - 30 lat doświadczeń w działaniach w kierunku GOZ w Polsce" Michał Jan Cichy, Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji

"Etap użytkowania w gospodarce o obiegu zamkniętym – zachowania ekokonsumenta" Ewa Jastrzębska, Szkoła Główna Handlowa

"Gospodarka o obiegu zamkniętym a wielokryterialne systemy oceny budynków” Justyna Biernacka, Szkoła Główna Handlowa

Przykłady wdrożeń GOZ w przedsiębiorstwach produkcyjnych - efekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Małgorzata Hordyńska, Politechnika Śląska

Ostateczny program wystąpień na auli II zostanie opublikowany 3 września.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia drobnych zmian w programie konferencji. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.

Formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj

Patronaty

Patronat 
Stowarzyszenie Polski RuchIgozEKOS

Patronaty medialne

RzeczpospolitaSozosfera