Dziękujemy za udział w konferencji, prezentacje znaleźć można w bibliotece WWF.

GOZ

Warszawa, 19 września 2018 roku, Szkoła Główna Handlowa, w Budynek C, ul.Niepodległości 128, 02-554 Warszawa, Aula I
Program

AULA I

8:30 Otwarcie konferencji
Rektor SGH prof. Marek Rocki,

Członek Zarządu WWF Polska Tobiasz Adamczewski

9:00 Szanse miast jako liderów GOZ*
Piotr Barczak: European Environmental Bureau


9:30 GOZ w realiach polskiego samorządu
Paweł Głuszyński, Towarzystwo na rzecz Ziemi

10:00 Strategia Zero Waste i jej praktyczne wdrażanie*

Enzo Favoino, Zero Waste Europe

10:30 Biogospodarka w GOZ
Tomasz Wojciechowski: Biorecykling, Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym


11:00 przerwa kawowa

11:30 Norweski system kaucji na opakowania po napojach – GOZ w praktyce
Anna Larsson, Reloop

12:00 Zrównoważone modele biznesowe na przykładzie branży tekstyliów*

Joanna Burzec, Vrije University Amsterdam

12:30 Zamykanie obiegu odpadów organicznych za pomocą innowacyjnych technologii wykorzystujących insekty BSF*
Domantas Tracevicius: Insectum

13:00  Rewolucja energetyczna jako warunek konieczny na drodze do GOZ
Marcin Popkiewicz, Ziemia na Rozdrożu

13:30 Przerwa

14-15:30 Dyskusja panelowa z udziałem ekspertów

15:30 Obiad

*wystąpienia w języku angielskim

AULA II

Sesja I

9:00 - 11:00 Prowadzenie: Zbigniew Grzymała, Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego, SGH

"Wysokosprawna biokonwersja odpadów organicznych jako przykład implementacji projektowania ekologicznego do praktyki gospodarki cyrkularnej opartej na zasobach odnawialnych" Łukasz Nowacki, Fundacja Transformacja

"Utrata statusu odpadów - aspekty prawne" Jędrzej Bujny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

„Aktywność organizacji odzysku, jako element systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – uwarunkowania prawne” Artur Modrzejewski, Uniwersytet w Białymstoku

"Gospodarka obiegu zamkniętego a idea resilient city. Rola urbanistyki w nowym modelu gospodarki" Katarzyna Sadowy, Szkoła Główna Handlowa

"Gospodarka o obiegu zamkniętym a wielokryterialne systemy oceny budynków” Justyna Biernacka, Szkoła Główna Handlowa

"Pompy ciepła jako źródło ogrzewania budynków mieszkalnych  w drodze ku gospodarce obiegu zamkniętego" Jacek Adamczak, Tomasz Nalewa, Bartosz Sierżęga, Szkoła Główna Handlowa
 

Sesja II

11:30 - 13:30 Prowadzenie: Katarzyna Sadowy, Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego, SGH

"Metale ziem rzadkich - rynek, zastosowanie recykling" Mateusz Szymański, Politechnika Warszawska

"Ekoedukacja jako kluczowy element w rozwoju i aktywności społeczeństwa w realizacji wdrożenia modelu gospodarki o obiegu zamkniętym" Jacek Adamczak, Zbigniew Grzymała, Szkoła Główna Handlowa

"Etap użytkowania w gospodarce o obiegu zamkniętym – zachowania ekokonsumenta" Ewa Jastrzębska, Szkoła Główna Handlowa

"Konsekwencje idei gospodarki opartej na obiegu zamkniętym a podejście dla zarządzania personelem sprzedażowym" Hanna Kądziołka-Sabanty, Uniwesrsytet Łódzki

"Czystsza Produkcja - 30 lat doświadczeń w działaniach w kierunku GOZ w Polsce" Michał Jan Cichy, Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji

"Przykłady wdrożeń GOZ w przedsiębiorstwach produkcyjnych - efekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne" Małgorzata Hordyńska, Politechnika Śląska

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia drobnych zmian w programie konferencji. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.

Patronaty

warszawa
Patronat
 
Stowarzyszenie Polski RuchIgozEKOS

Patronaty medialne

RzeczpospolitaSozosfera