Płyną pod Twoimi stopami, w Twoim kranie, są dla nas najcenniejszym skarbem – rzeki, które są źródłem naszej wody pitnej. Ludzie w 75% składają się z wody, dlatego rzeki dosłownie i w przenośni płyną przez nasze serca. Można wręcz powiedzieć, że wszyscy jesteśmy rzekami. Geberit dołączył do programu „Strażnicy rzek” Fundacji WWF Polska.

Polskie rzeki wciąż należą do najpiękniejszych i najlepiej zachowanych w Europie. Niestety w ubiegłych latach nasila się ich bezprecedensowa degradacja. Szacunkowe dane wskazują, że w ciągu ostatnich 6 lat uregulowano lub w inny sposób zdegradowano co najmniej 20 000 km rzek. Ingerencje w korytarze rzeczne oraz wycinanie nadbrzeżnych drzew i krzewów często nie mają ekonomicznego uzasadnienia, a jednocześnie niszczą zasoby przyrodnicze oraz krajobraz rzek i ich dolin. Zdaniem WWF Polska niepotrzebne regulacje i tzw. utrzymanie rzek są głównym powodem złego stanu wielu gatunków ryb, zwłaszcza tych szczególnie wrażliwych na wszelkie ingerencje, np. łosoś.

Dzięki wsparciu firmy, WWF może rozwijać działania w ramach projektu, m.in. w obszarze aktywizacji społecznej w ramach podprojektu Strażnicy Rzek, angażującego ludzi do aktywnej ochrony rzek w swoim miejscu zamieszkania.