10 października, świętujemy w Polsce Dzień Drzewa. Ta inicjatywa ma na celu zwiększenie świadomości ludzi na temat tego, jak istotną rolę pełnią drzewa dla funkcjonowania naszej planety i nas samych. W tym dniu Bank Millennium i Fundacja WWF ogłasza przedłużenie współpracy. 

drzewaDrzewa, jak i całe lasy są niezbędne do trwania życia na Ziemi. Oczyszczają powietrze, którym oddychamy, filtrują wodę, którą pijemy, zapobiegają erozji i działają jako ważny bufor chroniący przed zmianami klimatu. Lasy są domem dla ponad trzech czwartych życia na świecie na lądzie. Znajdują tu dogodne warunki życia, pokarm i schronienie. Drzewa dziuplaste występujące w lesie, są schronieniem dla organizmów takich jak nietoperze, wiewiórki i wiele gatunków drobnych gryzoni. W okazałych dębach rozmnaża się jeden z największych polskich chrząszczy – kozioróg dębosz. W starych drzewach, najczęściej w dziuplach żyje bardzo rzadki żuk – pachnica dębowa. Życie i występowanie tych rzadkich owadów uzależnione jest od zachowania starych, wiekowych drzew, które stanowią ich siedlisko. Stare dziuplaste drzewa to także miejsce występowania rzadkich gatunków porostów i wielu grzybów.

Jednak lasy i drzewa na całym świecie są zagrożone. Pomimo kluczowej roli, jaką odgrywają w światowym zdrowiu środowiskowym i gospodarczym, nadal wycinamy drzewa i tracimy lasy wraz z żyjącymi w nich zagrożonymi zwierzętami. W 2020 roku tropiki straciły ponad 12 milionów hektarów pokrywy drzewnej. Nielegalna wycinka lasów, złe praktyki gospodarki leśnej oraz rosnący popyt na produkty leśne i rolne przyczyniają się do ich szalejącego niszczenia. Wylesianie jest szczególnie dotkliwe w niektórych z najbardziej zróżnicowanych biologicznie regionów świata, takich jak Amazonia, Borneo i Sumatra, dorzecze Konga i rosyjski Daleki Wschód. W rezultacie prawie połowa pierwotnych lasów świata została utracona.

CIEKAWOSTKI O DRZEWACH

 • Drzewa potrafią porozumiewać się i bronić przed atakiem owadów. Naukowcy odkryli, że drzewa mogą zalewać liście substancjami chemicznymi zwanymi fenolami, kiedy owady zaczynają nalot. Mogą również sygnalizować innym drzewom niebezpieczeństwo, aby mogły rozpocząć własną obronę
 • Drzewa są najdłuższymi żywymi organizmami na Ziemi i nigdy nie umierają ze starości. To owady, choroby i ludzie przyczyniają się do ich przedwczesnej śmierci
 • Na świecie jest około sześćdziesiąt razy więcej drzew niż ludzi
 • Na świecie żyje ponad 23 000 różnych gatunków drzew  
 • Jedno dorosłe drzewo może wytranspirować latem do 450 l wody dziennie. Taki efekt daje 5 dużych klimatyzatorów działających 20 godzin na dobę i obniżających temperaturę otoczenia o 3-7 stopni C   
 • Średnio jedno drzewo produkuje około stu metrów sześciennych tlenu rocznie  
 • Do drzew dostarczających największe ilości tlenu należą: buk pospolity (1,1 kg), klon (1,1 kg), robinia akacjowa (1,1 kg), dąb (0,8 kg), lipa i jesion (0,7 kg). Podobne ilości tlenu wydzielają drzewa iglaste, takie jak sosna  
 • Jedna dorosła, 60-letnia sosna produkuje tlen niezbędny do życia 3 osób  
 • Jedno drzewo w ciągu roku absorbuje ok. 3 tys. litrów wody opadowej i wprowadza do powietrza kilkaset jej litrów pod postacią pary  
 • Drzewa są swoistym filtrem, doskonale pochłaniają i neutralizują substancje toksyczne, takie jak: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki oraz metale ciężkie (ołów, kadm, miedź, cynk)  
 • Tylko jedno drzewo może pochłonąć nawet 48 kilogramów dwutlenku węgla rocznie i może bezpiecznie pochłonąć tonę dwutlenku węgla do 40 roku życia, dlatego jest tak ważne w walce ze zmianami klimatycznymi  
 • Ziemia traci co roku prawie sto milionów drzew…

Drzewa są zatem niezbędne do przetrwania życia na Ziemi, w postacie jaką znamy obecnie. Niezwykle ważne jest, abyśmy angażowali się w ich ochronę. Dlatego właśnie w Dniu Drzewa Fundacja WWF wraz z bankiem Millennium ogłasza przedłużenie wieloletniej współpracy w obszarze ochrony przyrody. 

WWF dzien drzewaBank Millennium od wielu już lat, angażuje się w wiele inicjatyw związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu Obszar ESG w Banku Millennium stał się integralną częścią realizowanej strategii na lata 2022-2024. Bank będzie kontynuował ograniczanie zużycia zasobów i materiałów tj. energii elektrycznej, ciepła, wody, papieru, plastiku, wyposażenia biur i placówek bankowych, a także sprzętów biurowych. Niezmierne ważna dla banku jest idea paperless, która przyczynia się do ograniczania degradacji systemów leśnych. Poprzez digitalizację bank każdego dnia znacznie redukuje zużycie papieru. Od wdrożenia Autoryzacji Mobilnej w 2020 roku klienci Banku Millennium zatwierdzili w ten sposób w oddziałach około 10 mln operacji. Dzięki temu udało się zaoszczędzić przynajmniej 100 000 ryz papieru. To aż 250 ton papieru, co w przeliczeniu daje 4500 ocalonych drzew! Idea paperless ulepszana jest każdego dnia poprzez dalszą optymalizację procesów bankowości codziennej.

Bank Millennium pracuje nad dalszą digitalizacją usług internetowych, aby klienci rezygnowali z papierowych wersji dokumentów. Oszczędności papieru w bankowości codziennej dotyczą także drobnych codziennych przyjemności, m.in. przy zakupie biletów do kina bezpośrednio w aplikacji, nie ma konieczności ich drukowania. Przeprowadzona w 2021 roku kampania marketingowa, zachęcająca klientów do przejścia na wyciągi elektroniczne oraz zmniejszenie ilości doraźnej korespondencji do klientów, pozwoliły odnotować istotny spadek zużycia papieru i kopert w ramach korespondencji masowej. Bank wprowadził również zmiany w procesie udzielania i obsługi kredytu hipotecznego, które pozwalają na oszczędność papieru, choćby dzięki wdrożeniu e-operatu szacunkowego klient nie musi już dostarczać papierowego dokumentu. Bank wspiera klientów i ideę paperless również w relacjach z przedsiębiorcami, np. poprzez e-fakturę dostępną w eBOK. 

Fundacja WWF popiera kierunek tych zmian, dlatego kontynuuje partnerstwo z bankiem pod hasłem: Dbaj o las! Dom zwierząt, oddech ludzi, ochronę klimatu. 

„Chcemy zwrócić uwagę, że lasy są niezbędne do życia na Ziemi. Oczyszczają powietrze, którym oddychamy, filtrują wodę, którą pijemy, zapobiegają erozji i działają jako ważny bufor chroniący nas przed zmianami klimatu. Lasy są domem dla ponad trzech czwartych form życia lądowego na świecie. Niestety, co roku Ziemia traci prawie sto milionów drzew” – mówi Iwona Jarzębska, Dyrektor Departamentu Public Relations Banku Millennium.

W ramach współpracy z WWF, Bank Millennium przekaże organizacji pieniądze na działania statutowe wspierające ochronę ekosystemów leśnych. Ponadto Bank angażuje swoich pracowników do wsparcia inicjatyw proekologicznych. W Dniu Drzewa, 10 października, w trzech miastach, gdzie znajdują się centrale banku, odbywają się specjalne pokazy filmu „Simona”. Pokazywany wcześniej w ramach 19. edycji festiwalu Millennium Docs Against Gravity dokument, nakręcony został w dużej mierze na terenie Puszczy Białowieskiej. Podobne aktywności w ramach działań edukacyjnych oraz wolontariatu wspiera Fundacja Banku Millennium. W ramach ekowolontariatu fundacja będzie angażować pracowników do wsparcia różnego rodzaju zielonych inicjatyw. Częścią wspólnych działań jest również emisja nowej karty kredytowej WWF Millennium Mastercard, która pozwala zaangażowanym klientom wesprzeć wysiłki na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Za każdą wydaną kartę WWF Millennium Mastercard Bank Millennium przekazuje organizacji WWF 50 zł wsparcia. Karta umożliwia płatności w każdej walucie, transakcje przeliczane są po atrakcyjnym kursie organizacji płatniczej Mastercard.i  

 

Więcej na stronie: https://www.bankmillennium.pl/wwf-lasy