Chrońmy mokradła
Inwestujmy w przyrodę

Jeśli do 2030 roku nie zaczniemy odbudowywać przyrody, niemal żadne z celów zrównoważonego rozwoju nie zostaną osiągnięte.

w liczbach

55%

o tyle muszą zmniejszyć się unijne emisje do 2030 r. zgodnie z Porozumieniem paryskim

10 x więcej

mokradła pochłaniają 10 x więcej dwutlenku węgla niż dojrzały las

87%

tlenu mokradeł zostało osuszonych w ciągu ostatnich 300 lat

Obszary chronione prywatnie

Kryzysy przyrodniczy i zmiana klimatu wzajemnie się pogłębiają, stanowiąc egzystencjalne zagrożenie dla sektora biznesowego i finansowego. Właśnie dlatego nasza odpowiedź musi dotyczyć obu problemów jednocześnie. Podejmijmy to wyzwanie razem i inwestujmy w obszary chronione prywatnie.

Obszary chronione prywatnie to więcej niż zaangażowanie sektora prywatnego w działania ekologiczne. To mądre inwestycje w ochronę przyrody, które przyniosą wymierne korzyści ludziom i naturze.

Poniżej dowiesz się, jak Twoja firma może zacząć inwestować w przyrodę.

Mokradła to najszybciej ginące ekosystemy na świecie

Dlaczego warto chronić mokradła?
Dlaczego to się opłaca?
Wyjaśnia prof. Wiktor Kotowski – biolog, ekolog specjalista od mokradeł.

TWOJA FIRMA MOŻE WŁĄCZYĆ SIĘ W OCHRONĘ MOKRADEŁ

Razem z WWF możesz chronić cenne tereny, tworząc z nich tzw. obszary chronione prywatnie – ocalić je od degradacji i ograniczyć swój ślad węglowy.

Ochrona mokradeł to najprostszy sposób, by realizować cele zrównoważonego rozwoju i aktywnie angażować się w rozwiązania środowiskowe.

Skontaktuj się z nami >>
 

Wyzwanie

1 ha osuszonego torfowiska nieleśnego emituje rocznie 27,28 ton CO2. W Polsce jest ok. 1 110 480 ha takich odwodnionych torfowisk, które emitują rocznie tyle samo, co elektrownia Bełchatów w tym samym okresie.

Rozwiązanie

Najskuteczniejszym sposobem na zachowanie tych ważnych środowiskowo obszarów jest tworzenie obszarów chronionych prywatnie.

Działanie

WWF przygotował mapę terenów mokradłowych w Polsce wymagających pilnej ochrony. Razem z WWF możesz przywrócić je naturze.

MAPA TERENÓW WYMAGAJĄCYCH PILNEJ OCHRONY

Jeśli interesuje Cię, któryś z zaznaczonych terenów, skontaktuj się z nami. Wspólnie zastanowimy się jakie kroki możemy podjąć, aby je chronić.

Skontaktuj się z nami
+48 691 309 745
biznes@wwf.pl

Nowo posadzony las,aby osiągnąć swoją dojrzałość, potrzebuje aż 100 lat, dlatego ochrona obecnych terenów jest ważniejsza niż sadzenie nowych lasów.

Mokradła pochłaniają 10 x więcej dwutlenku węgla niż dojrzały las.

Chcesz sadzić las?

Pobierz nasz poradnik i sprawdź jak zalesiać mądrze.

Mokradła – co skrywają?

Czy wiesz, że torfowiska to swego rodzaju gąbki w 95% złożone z wody? Te cenne pokłady pełnią rolę nerek i są zbawienne dla naszego ekosystemu. Wpływają na zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych, przeciwdziałają suszy i pomagają regulować temperaturę.

Jednocześnie mokradła są najszybciej ginącymi ekosystemami świata. Osuszone bagno traci pokłady torfu 20 razy szybciej niż je akumulowało czyli torf, który akumulował się przez 1000 lat, w ciągu 50 lat ulatuje w powietrze i CO2 trafia do atmosfery. Zatrzymanie tego zjawiska jest kluczowe z wielu powodów. Tylko mokradła gwarantują, że uda się zachować różnorodność biologiczną. Gdyby nie one, aż 40 proc. wszystkich gatunków żyjących na Ziemi byłoby zagrożonych wyginięciem, bo ich egzystencja jest związana z terenami podmokłymi.

Dlaczego należy chronić mokradła?

Mokradła – filmowe kompendium

Dlaczego już dziś musimy chronić mokradła tłumaczy Wiktor Kotowski, biolog, doktor habilitowany nauk biologicznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w zakresie ekologii mokradeł oraz metod ich ochrony i restytucji przyrodniczej.

Zobacz więcej filmów

Przeczytaj raport o emisji gazów cieplarnianych z osuszonych mokradeł.

FIRMY, KTÓRE WSPIERAJĄ PROJEKT OBSZARY CHRONIONE PRYWATNIE

Airwick

Air Wick wspiera finansowo WWF w działaniach na rzecz ochrony i odbudowy kluczowych siedlisk na całym świecie. W Polsce Air Wick przeznacza 700 tys. zł rocznie na projekt ochrony łąk kwietnych. Ta inwestycja w unikatowe tereny, pozwoli nam ustanowić nawet 150 ha obszarów chronionych prywatnie i objąć ochroną najcenniejsze zakątki Polski.

Od 2021 r. pozyskaliśmy między innymi wyjątkowe tereny w Dolinie Rospudy i unikalne torfowiska w obrębie kompleksu Mechowiska Sulęczyńskie, cenne przyrodniczo murawy w Dolinie Bobru, oraz podmokłe łąki w ramach kompleksu Błota Rakutowskie - jedne z najbardziej niesamowitych mokradeł na świecie!

Ochrona i odtwarzanie ekosystemów spowalnia wymieranie dzikiej natury i pomaga adaptować się do zmian klimatu, dlatego wspólnie z Air Wick tworzymy obszary chronione prywatnie, aby uratować wrażliwe ekosystemy i przeciwdziałać utracie różnorodności biologicznej i zmianom klimatu.

Nasze działania pokazują prawdziwą siłę partnerstwa biznesu i organizacji pozarządowych. Dzięki temu, że czerpiemy z różnych perspektyw i doświadczeń, każdy w zakresie swoich kompetencji, osiągamy rzeczywisty efekt przyrodniczy. Udowadniamy, że nie chodzi o wydźwięk PR-owy lub greenwashingowy, ale o coś o wiele cenniejszego. Nasze wspólne działania potrwają do 2024 r.

Czytaj więcej...

UPM Raflatac

UPM Raflatac jest wieloletnim partnerem WWF Polska, który wspiera filantropijnie projekt Obszarów Chronionych Prywatnie. Grupa UPM, korzystając z drewna, przykłada dużą wagę do ochrony klimatu i różnorodności biologicznej.

W Finlandii, gdzie firma powstała, przekazała 560 ha ziemi, na której powstał park narodowy w regionie Kouvola, a UPM dodatkowo objął ochroną 1500 ha („Las Gryfa”, nawiązanie do gryfa w logotypie UPM), które przylega do parku narodowego. Łącznie tworzą powierzchnię 290 hektarów obszaru chronionego.

W Polsce natomiast firma UPM Raflatac umożliwiła nam zmapowanie potencjału do renaturyzacji najcenniejszych torfowisk w Polsce. Dzięki wsparciu filantropijnemu UPM Raflatac oraz we współpracy z Centrum Ochrony Mokradeł, przeprowadziliśmy analizę odtworzenia zdegradowanych ekosystemów, a konkretnie terenów podmokłych, które mają unikalny potencjał zapobiegania emisji dużych ilości CO2 do atmosfery. Przygotowana została mapa priorytetowych mokradeł wymagających ochrony i restytucji - ponad 1,7 mln ha terenów podmokłych, co stanowi około 30% wszystkich tego typu obszarów w Polsce. Wśród nich wybrano 20 pilotażowych lokalizacji, które powinny być odtworzone w pierwszej kolejności.
Dzięki wsparciu UPM Raflatac stworzyliśmy też pakiet informacyjny dla biznesu - „OCH, Biznes!”, by pokazać, jak mądrze inwestować w przyrodę dający możliwość najefektywniejszego wspierania strategii klimatycznej firm.

Czytaj więcej...

Prawie 100 lat istnienia PPA

Prywatna ochrona obszarowa nie jest pomysłem nowym. Najstarszy Park Narodowy w Holandii powstał w roku 1930. Jest to park prywatny - należy do holenderskiego stowarzyszenia ochrony przyrody - Vereniging Natuurmonumenten. Fińskie obszary chronione są wspierane przez tzw. prywatne rezerwaty przyrody, których jest 153, a liczba ta wzrosła przez 10 lat prawie o połowę.

Hiszpania - WWF Hiszpania, pod koniec lat 60, wraz z przyrodnikiem Felixem Rodriguezem de la Fuente, rozpoczęła pionierski projekt dotyczący obszarów prywatnie chronionych. Międzynarodowa kampania na rzecz ochrony mokradeł Coto de Doñana, stała się jednym z pierwszych działań, które doprowadziły do nabycia przez WWF International 6300 ha w tym rejonie w 1963 r. 6 lat później w 1969 r. zakupiono drugi teren Reserva del Guadiamar (3200 ha). Razem grunty, stały się Doñana Biological Station i zostały ogłoszone Parkiem Narodowym w tym samym roku.

Włochy – WWF Oasi to złożony system obszarów chronionych prywatnie, pierwszy we Włoszech i jeden z największych w Europie, powstał w 1967 r., kilka miesięcy po tym jak powstało WWF Włochy. WWF nabyło prawa łowieckie do jeziora Burano, aby uczynić z niego oazę ochrony ptaków. Jest to pierwszy prywatny rezerwat włoskiego WWF. Minęło ponad 50 lat, a dziś WWF Włochy posiada ponad 100 prywatnych rezerwatów, chronią ponad 30 tysięcy hektarów unikatowych siedlisk.

Czytaj więcej...

Skontaktuj się z nami