05 lutego 2018

Fundacja WWF Polska pod patronatem Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zorganizowała cykl warsztatów poświęconych rolnictwu przyjaznemu środowisku Morza Bałtyckiego. Podczas spotkań w Brwinowie, Krakowie, Radomiu i Poznaniu udało się przeszkolić ponad 160 doradców rolniczych, którzy przekażą wiedzę rolnikom ze swoich okręgów.

Morze Bałtyckie jest akwenem półzamkniętym, co sprawia, że całkowita wymiana wód z Morzem Północnym trwa 30 lat.  Płytkie i słonawe wody Morza Bałtyckiego powodują, że jest szczególnie wrażliwe na wszelkie zanieczyszczenia trafiające do jego wód. W zlewisku Bałtyku zamieszkuje 85 mln. ludzi z czego prawie połowa to Polacy. Dlatego też Polacy powinni podejmować wzmożony wysiłek w działaniach mających na celu ochronę środowiska naszego morza.

Zjawisko eutrofizacji niszczy życie w wodach Morza Bałtyckiego

Eutrofizacja jest głównym problemem środowiskowym Bałtyku. Związki odżywcze, takie jak fosfor i azot wykorzystywane w rolnictwie, poprzez wody gruntowe dostają się do rzek, a następnie trafiają do morza.  Zbyt duża ilość biogenów, które dostają się do Morza Bałtyckiego powoduje przeżyźnienie, co tworzy doskonałe warunki do zakwitu sinic. Konsekwencją tego procesu jest powstawanie stref beztlenowych, które w ciągu 115 lat prawie dziesięciokrotnie zwiększyły swój obszar. To, aż 14% obszaru dna Bałtyku. Tylko w 2010 roku Polska była dostarczycielem prawie 38% związków azotu i 47% związków fosforu ze wszystkich krajów położonych w zlewisku Morza Bałtyckiego.

Skąd biorą się tak duże ilości biogenów w Morzu Bałtyckim? Prawie 50% biogenów spływających do Bałtyku pochodzi z rolnictwa, z nadmiernych ilości nawozów, których rośliny nie są w stanie wchłonąć i które wraz z opadami spływają do wód gruntowych i cieków wodnych oraz z odchodów zwierząt. Dlatego też Fundacja WWF Polska pod patronatem Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zorganizowała szkolenia w których przekazała wiedzę odnośnie dobrych praktyk przyjaznych środowisku Morza Bałtyckiego. Spotkania, które odbyły się w Brwinowie, Krakowie, Radomiu i Poznaniu, cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród doradców.

Nadmierne ilości związków azotu i fosforu pochodzą z nawozów rolniczych

„Cieszymy się, iż świadomość odnośnie wpływu rolnictwa na stan Bałtyku jest coraz większa wśród polskich rolników. Przeszkoliliśmy ponad 160 doradców rolniczych z zakresu praktyk przyjaznych środowisku Morza Bałtyckiego. Wiedza ta zostanie przekazana dalej rolnikom z poszczególnych okręgów. Jednocześnie zachęcamy wszystkich rolników do udziału w trwającym konkursie na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego, do którego, można się jeszcze zgłaszać do 10 marca b.r.”. -  Mówi Anna Sosnowska, specjalista do spraw ochrony Ekosystemów Morskich WWF Polska.

Warsztaty

W ramach działań na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń emitowanych do wód, WWF  pod patronatem Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie organizuje konkurs na „Rolnik Roku regionu Morza Bałtyckiego”. Celem konkursu jest promocja najlepszych praktyk rolniczych przyjaznych Morzu Bałtyckiemu oraz wyłonienie rolników przodujących we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań, które ograniczają szkodliwe zanieczyszczenia emitowane z ich gospodarstw, ze szczególnym naciskiem na ograniczenie emisji związków azotu i fosforu w gospodarstwach rolnych w zlewisku Bałtyku. Konkurs ma również za zadanie promować współpracę w regionie w celu rozpowszechnienia stosowania dobrych praktyk w sektorze rolnym. Zwycięzca konkursu a na poziomie międzynarodowym otrzyma tytuł Rolnika Roku oraz 10 tys. euro.

Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu trwa do 10 kwietnia 2018 roku. Więcej informacji na temat konkursu dostępne na stronie https://www.wwf.pl/rolnikroku.