11 września 2020

Lasy na całym świecie potrzebują Twojej pomocy!

Bez lasów nie przetrwamy. Nie tylko oczyszczają powietrze pobierając dwutlenek węgla i oddając tlen, lecz są także domem dla milionów roślin i zwierząt.

Destrukcyjnie prowadzona działalność rolnicza powoduje degradację lasów i innych naturalnych siedlisk. Europejczycy bezwiednie konsumują produkty, których składniki pochodzą z terenów wylesionych lub innych zniszczonych siedlisk, takich jak sawanny. Obecnie Unia Europejska zezwala na obrót produktami powiązanymi z wylesianiem i niszczeniem ekosystemów. Oznacza to, że nieświadomie zjadamy lasy.

Komisja Europejska powinna zapewnić ochronę lasów i naszej przyszłości!

Stoimy przed jedyną w swoim rodzaju szansą, aby ograniczyć wylesianie. Komisja Europejska prowadzi otwarte konsultacje publiczne, których celem jest gromadzenie opinii na temat nowego prawa dotyczącego produktów przyczyniających się do wylesiania. 

Ilość zebranych podpisów pod petycją

NA CZYM POLEGA PROBLEM? 

Utrata naturalnych siedlisk zwierząt postępuje w alarmującym tempie. Przez ostatnią dekadę w Amazonii wycięto więcej lasów niż powierzchnia 8,4 miliona boisk piłkarskich. Głównym czynnikiem jest destrukcyjnie prowadzona działalność rolnicza, np. przy produkcji soi wykorzystywanej jako pasza dla zwierząt, oleju palmowego, kakao i wielu innych produktów. Składniki te są ukryte na półkach naszych supermarketów i bardzo ciężko jest i ich unikać.

UE musi odgrywać wiodącą rolę w ochronie lasów i innych ekosystemów na całym świecie. Jeśli nie zatrzymamy wylesiania, degradacji terenów leśnych oraz przekształcania innych ekosystemów, możemy przegrać naszą walkę ze zmianą klimatu i utratą różnorodności biologicznej. Możesz pomóc to zmienić!

Podejmij działania już TERAZ #Together4Forests: żądaj od Komisji Europejskiej ochrony naszej przyszłości! >>

Wylesianie Wylesianie

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY? 

Wylesianie i niszczenie to złożony problem, którego – świadomie lub nieświadomie – jesteśmy częścią. Obecnie Unia Europejska nie blokuje wprowadzania na rynek UE produktów powiązanych z niszczeniem przyrody, przez co mogą one trafiać na półki naszych supermarketów, a w efekcie na nasze talerze. Olej palmowy jest składnikiem wielu przetworzonych produktów żywnościowych i kosmetyków, których używamy, a soja jest podawana zwierzętom hodowanym w ramach naszej lokalnej produkcji artykułów mięsnych i mlecznych. Dosłownie zjadamy nasze lasy, nawet o tym nie wiedząc.

UE jest największym importerem oleju palmowego i soi, a także innych towarów przyczyniających się do wylesiania, takich jak wołowina pochodząca z amazońskich hodowli bydła, kawa czy kakao. Nie chcemy zakazać sprzedaży tych produktów – chcemy upewnić się, że są wytwarzane w sposób zrównoważony, lecz do tego potrzebujemy silnego prawa UE. Możesz w tym pomóc.

Podejmij działania już TERAZ #Together4Forests: żądaj od Komisji Europejskiej ochrony naszej przyszłości! >>

Wylesianie Wylesianie

JAKIE JEST ROZWIĄZANIE?

Konsumenci zasługują na pewność, że kupowana przez nich żywność nie przyczynia się pośrednio do wylesiania, przekształcania ekosystemów i degradacji gruntów. Można to osiągnąć dzięki silnemu prawu, które od końca 2021 r. będzie blokować wprowadzanie na rynek UE produktów powiązanych z wylesianiem i degradacją ekosystemów. Obecnie w Brukseli omawiane jest wprowadzenie prawa, które będzie mieć ogromny wpływ na ten problem. Potrzebujemy Twojej pomocy, aby udało się ustanowić nowe, silne prawo!

Podejmij działania już TERAZ #Together4Forests: żądaj od Komisji Europejskiej ochrony naszej przyszłości! >>

Wylesianie Wylesianie

 

Polecamy

Living Planet Report Lasy - walka z wirusami

 

Polecamy