02 lutego 2022

Lasy na całym świecie potrzebują Twojej pomocy!

Bez lasów nie przetrwamy. Nie tylko oczyszczają powietrze pobierając dwutlenek węgla i oddając tlen, lecz są także domem dla milionów roślin i zwierząt.

Destrukcyjnie prowadzona działalność rolnicza powoduje degradację lasów i innych naturalnych siedlisk. Europejczycy bezwiednie konsumują produkty, których składniki pochodzą z terenów wylesionych lub innych zniszczonych siedlisk, takich jak sawanny. Obecnie Unia Europejska zezwala na obrót produktami powiązanymi z wylesianiem i niszczeniem ekosystemów. Oznacza to, że nieświadomie zjadamy lasy.

Stoimy przed prawdziwą szansą, aby ograniczyć wylesianie. W nadchodzących tygodniach odbędzie się seria kluczowych dyskusji między ministrami krajów UE. Możesz pomóc chronić przyrodę i walczyć ze zmianą klimatu, wysyłając e-mail do ministrów, aby upewnić się, że popierają silne prawo, które powstrzyma niszczenie przyrody.  

Ilość zebranych podpisów pod petycją

NA CZYM POLEGA PROBLEM? 

Utrata naturalnych siedlisk zwierząt postępuje w alarmującym tempie. Przez ostatnią dekadę w Amazonii wycięto więcej lasów niż powierzchnia 8,4 miliona boisk piłkarskich. Głównym czynnikiem jest destrukcyjnie prowadzona działalność rolnicza, np. przy produkcji soi wykorzystywanej jako pasza dla zwierząt, oleju palmowego, kakao i wielu innych produktów. Składniki te są ukryte na półkach naszych supermarketów i bardzo ciężko jest i ich unikać.

UE musi odgrywać wiodącą rolę w ochronie lasów i innych ekosystemów na całym świecie. Jeśli nie zatrzymamy wylesiania, degradacji terenów leśnych oraz przekształcania innych ekosystemów, możemy przegrać naszą walkę ze zmianą klimatu i utratą różnorodności biologicznej. Możesz pomóc to zmienić!

Podejmij działania już TERAZ #Together4Forests: Wyślij e-mail do ministrów! >>

Wylesianie Wylesianie

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY? 

Wylesianie i niszczenie to złożony problem, którego – świadomie lub nieświadomie – jesteśmy częścią. Obecnie Unia Europejska nie blokuje wprowadzania na rynek UE produktów powiązanych z niszczeniem przyrody, przez co mogą one trafiać na półki naszych supermarketów, a w efekcie na nasze talerze. Olej palmowy jest składnikiem wielu przetworzonych produktów żywnościowych i kosmetyków, których używamy, a soja jest podawana zwierzętom hodowanym w ramach naszej lokalnej produkcji artykułów mięsnych i mlecznych. Dosłownie zjadamy nasze lasy, nawet o tym nie wiedząc.

UE jest największym importerem oleju palmowego i soi, a także innych towarów przyczyniających się do wylesiania, takich jak wołowina pochodząca z amazońskich hodowli bydła, kawa czy kakao. Nie chcemy zakazać sprzedaży tych produktów – chcemy upewnić się, że są wytwarzane w sposób zrównoważony, lecz do tego potrzebujemy silnego prawa UE. Możesz w tym pomóc.

Podejmij działania już TERAZ #Together4Forests: Wyślij e-mail do ministrów! >>

Wylesianie Wylesianie

JAKIE JEST ROZWIĄZANIE?

Konsumenci zasługują na pewność, że kupowana przez nich żywność nie przyczynia się pośrednio do wylesiania, przekształcania ekosystemów i degradacji gruntów. Można to osiągnąć dzięki silnemu prawu, które od końca 2021 r. będzie blokować wprowadzanie na rynek UE produktów powiązanych z wylesianiem i degradacją ekosystemów. Obecnie w Brukseli omawiane jest wprowadzenie prawa, które będzie mieć ogromny wpływ na ten problem. Potrzebujemy Twojej pomocy, aby udało się ustanowić nowe, silne prawo!

Podejmij działania już TERAZ #Together4Forests: Wyślij e-mail do ministrów! >>

Wylesianie Wylesianie

Polecamy

Living Planet Report Lasy - walka z wirusami