06 marca 2019

Firma Gryfskand planuje otworzyć zakład produkcji węgla drzewnego w Ustrzykach Dolnych. Inwestycja ta spowodowała zdecydowany protest mieszkańców, którzy obawiają się o jej wpływ na środowisko i ich miejsca pracy.

Fundacja WWF Polska stoi na stanowisku, że lokalizacja tego zakładu może mieć daleko idące negatywne skutki zarówno na środowisko przyrodnicze, lokalny rynek pracy, jakość życia mieszkańców oraz potencjał rozwojowy Ustrzyk Dolnych i całego regionu.

Strategia Rozwoju Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2015-2025 jasno pokazuje, że gmina chce się promować jako dobre miejsce do życia, w tym do uprawiania sportów, letnich i zimowych, oraz dąży do rozwoju turystyki na swoim obszarze. Budowa dużego zakładu produkującego węgiel drzewny nie wpisuje się w tę strategię. Poważne wątpliwości budzi wpływ inwestycji na jakość życia mieszkańców, rozwój gminy, oraz na przyrodę tego unikalnego obszaru.

Cieszy nas, że firma Gryfskand ceni certyfikat FSC i pragnie się nim chwalić. Jednak lokalizacja zakładu w Ustrzykach Dolnych budzi nasze zdziwienie również z tego powodu. Okoliczne lasy, zarządzane przez RDLP Krosno, nie posiadają certyfikatu FSC. Wydaje się, że akurat to miejsce jest zdecydowanie chybionym wyborem dla firmy pragnącej sprzedawać produkty z certyfikatem FSC.

Lokalizacja produkcji węgla drzewnego i brykietu w Ustrzykach Dolnych zwiększy presję na intensyfikację wycinki drzew w rejonie Bieszczadów oraz Pogórza Przemyskiego, w tym planowanego Turnickiego Parku Narodowego. Są to tereny niezwykle cenne przyrodniczo. Znajdziemy tu obszary stanowiące pozostałości reliktowej Puszczy Karpackiej, która porastała ten teren od tysięcy lat. Na obszarze projektowanego Turnickiego Parku Narodowego występuje największa koncentracja fragmentów lasu o cechach lasu naturalnego w polskiej części łańcucha Karpat. Możemy tu odnaleźć tysiące drzew o rozmiarach pomnikowych, które pamiętają polskich królów oraz komplet dużych drapieżników  (rysia, wilka, niedźwiedzia) oraz żbika. Występują tu także rzadkie gatunki ptaków jak orzeł przedni, puszczyk uralski czy sóweczka (po Puszczy Białowieskiej największe miejsce koncentracji tego gatunku). Intensyfikacja gospodarki leśnej stanowi zagrożenie dla przetrwania starych lasów.

Lasy Bieszczadów i Pogórza Przemyskiego są wyjątkowe w skali Polski i Europy. Takie miejsca powinny przyciągać turystów i stwarzać dogodne warunki do rozwoju turystyki. Zgoda  na inwestycję, która wywrze potencjalnie negatywny wpływ na krajobraz, zdrowie oraz przyrodę, jest dla nas niezrozumiała. Wizja wpisana w Strategię Rozwoju Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2015-2025 jest nam zdecydowanie bliższa. Praca przy obsłudze przyjeżdżających turystów wydaje się dużo bardziej przyszłościowa i atrakcyjna, zwłaszcza mając na uwadze przyciąganie do regionu młodych ludzi, niż praca w zakładzie produkującym węgiel drzewny lub przy pracach leśnych.

WWF Polska zwraca uwagę, że proces podejmowania tak istotnych decyzji, jak lokalizacja  poważnej inwestycji, powinien być w pełni transparentny i uwzględniać w szczególności obawy i opinie mieszkańców, którzy już dostrzegają zagrożenia wynikające z proponowanej inwestycji.

Oprócz oczywistych negatywnych skutków dla cennych przyrodniczo lasów karpackich, spowodowanych przez zwiększony popyt na surowiec drzewny, należy wziąć pod uwagę potencjalne szkodliwe oddziaływanie na jakość życia mieszkańców, w tym wpływ na rynek pracy, dostępność drewna dla lokalnych społeczności oraz konkurencyjność lokalnych przedsiębiorców.

28.02.2019

 

Kontakt:
Katarzyna Kościesza/ kkosciesza@wwf.pl
Specjalistka ds. komunikacji

Autor zdjęcia: Grzegorz Leśniewski

Co Ty możesz zrobić?

Codziennie z lasu wyjeżdżają ciężarówki pełne drewna, wyciętego w samym sercu puszczy. Podpisz petycję i ratuj serce Karpat!

Podpisz petycję