30 listopada 2018

Polscy naukowcy w opublikowanym w listopadzie artykule postulują, by uczcić 100-lecie niepodległości i rozszerzyć Białowieski Park Narodowy, który obecnie obejmuje tylko 17% polskiej części tego unikalnego lasu. Reszta naszego dziedzictwa narodowego jest traktowana jak zwykły las gospodarczy, podczas gdy cała puszcza po stronie białoruskiej chroniona jest w formie parku narodowego.

Cała Puszcza już dawno powinna być parkiem narodowym
Puszcza Białowieska – unikalny ekosystem pamiętający polskich królów – już dawno powinna otrzymać najwyższy status ochronny przewidziany w polskim prawie. Jak podkreślają naukowcy jest to obszar w Europie, nieprzerwanie pokryty lasem odkąd ustąpił lodowiec. Możemy zaobserwować tu procesy, które rzadko występują gdzie indziej. Puszczańska przyroda jest niezwykle bogata, a niektórych gatunków nie spotkamy nigdzie poza Puszczą. To są powody, dla których ściągają tu turyści i naukowcy z całego świata, a UNESCO umieściło całą Puszczę na liście Światowego Dziedzictwa Ludzkości.  

Trzeba wstrzymać gospodarkę leśną w Puszczy
Gospodarka leśna w Puszczy nie jest niezbędna, wręcz przeciwnie – niszczy ją. Naukowcy podkreślają, że tylko w 2017 roku pozyskano kilkadziesiąt tysięcy m3 drewna z lasów, które nie były sadzone przez człowieka. Jedyny sposób, by zatrzymać proces niszczenia tych unikalnych lasów to całkowita rezygnacja z gospodarki leśnej, czyli wycinki drzew na sprzedaż. Podobnie sytuacja wygląda z perspektywy ekonomicznej. Nadleśnictwa puszczańskie są deficytowe i trzeba do nich dopłacać. W latach 2005-2017 nadleśnictwa otrzymały dofinansowanie w wysokości 157 mln PLN – gdyby te środki wydać na rozwój regionu, można byłoby rozwiązać wiele problemów społecznych i gospodarczych.

Park narodowy jako szansa rozwoju dla regionu
Puszcza Białowieska, ze względu na swój unikalny charakter, ściąga turystów z Polski i zagranicy. Według badań naukowych są oni gotowi zapłacić 13 razy więcej za wizytę w Puszczy niż w jakimkolwiek innym polskim lesie. Możliwości rozwoju pokazuje zresztą doskonale wieś Białowieża, która ze względu na bliskość wejścia do parku narodowego, zatrzymuje ok 80% turystów. Stanowi to silny bodziec rozwoju - dzięki temu bujnie rozwinęła się tu baza noclegowa, gastronomiczna i inne usługi związane z turystyką.  

Najwyższy czas, by rozszerzyć Białowieski Park Narodowy. To jedyne rozsądne długofalowe rozwiązanie dla tego regionu.

Źródło:
Wesołowski T. i współautorzy. 2018. Park Narodowy Puszczy Białowieskiej – ochrona przyrody i rozwój
lokalnych społeczności. www.forestbiology.org (2018), Article 2: 1-28.