11 kwietnia 2019

logo
Warszawa, 11 kwietnia 2019r. - W odpowiedzi na opublikowany raport naukowy potwierdzający krytyczny stan wschodniego stada bałtyckiego dorsza, organizacje pozarządowe wzywają ministrów ds. rybołówstwa wszystkich państw członkowskich regionu Morza Bałtyckiego do natychmiastowego zamknięcia połowów.

Raport Międzynarodowej Rady Badań Morza (ang. International Council for the Exploration of the Sea, ICES), międzynarodowej instytucji naukowej potwierdził, że populacja dorsza bałtyckiego, stada wschodniego osiągnęła krytycznie niski poziom i nie jest w stanie rozmnażać się wystarczająco szybko, by odbudować i w przyszłości utrzymać zdrowe stado.[1]

Naukowcy i badacze ostrzegali przed ryzykiem dla zachowania zdrowego stanu populacji tego stada od lat, zwracając uwagę m.in. na jego niską liczebność, mały wymiar osobników przystępujących do rozmnażania oraz ich niedożywienie[2]  – jednak prawdziwy alarm został podniesiony podczas regionalnego spotkania bałtyckich interesariuszy w styczniu bieżącego roku – kiedy naukowcy przedstawili dane z 2018r. z międzynarodowych badań morskich (ang. Baltic International Trawl Surveys), w których wykazano rekordową liczbę pustych zaciągów sieci[3].

Organizacje pozarządowe: WWF, Oceana, Coalition Clean Baltic, Our Fish oraz Environmental Action Germany tłumaczą:

„Nowy, szczegółowy raport ICES wraz z danymi pochodzącymi z międzynarodowych badań na Morzu Bałtyckim pokazuje jak szokująco zły jest stan populacji wschodniego stada bałtyckiego dorsza. Środki nadzwyczajne państw członkowskich oraz Komisji Europejskiej, łącznie z możliwością zamknięcia połowów na tym stadzie, są niezbędne. W przeciwnym razie mierzyć się będziemy z odpowiedzialnością za trwałe załamanie się populacji tego gatunku w naszym regionie”

Normalny proces ustanawiania limitów połowowych na kolejny rok zaczyna się opublikowaniem oficjalnego doradztwa ICES dla wszystkich komercyjnie poławianych stad Morza Bałtyckiego, 29 maja, a kończy decyzją Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa na temat całkowitych dopuszczalnych połowów w październiku.

„Jeśli będziemy czekać na zwyczajowy, coroczny proces polityczny, może to oznaczać pożegnanie ze wschodnim stadem bałtyckiego dorsza. W międzyczasie jednostki połowowe kontynuują trałowanie, w efekcie czego giną ostatnie osobniki, które mogą przystąpić do rozrodu podczas tegorocznego tarła rozpoczynającego się w maju.”

Wspólna Polityka Rybołówstwa (WPRyb) Unii Europejskiej zawiera przepisy odnośnie tego jak radzić sobie z tego typu poważnymi zagrożeniami dla żywych zasobów morza. Artykuły 12 i 13 WPRyb[4] upoważniają Komisję i państwa członkowskie do podjęcia tzw. środków nadzwyczajnych. Bałtyckie i międzynarodowe organizacje pozarządowe wysłały w dniu dzisiejszym otwarty list do wszystkich ministrów ds. rybołówstwa regionu Morza Bałtyckiego z apelem o wdrożenie krajowych środków nadzwyczajnych.

Kontakt:
Justyna Zajchowska, Starsza Specjalistka ds. Ochrony Ekosystemów Morskich, WWF Polska, jzajchowska@wwf.pl +48 600 37 44 36 (Polska)
Andrzej Białaś, Policy Advisor, Oceana, abialas@oceana.org, +48 501588833 (Polska)
Dave Walsh, Communications Advisor, Our Fish, dave@our.fish, +34691826764 (EU)
Nils Hoglund, Fishery Policy Officer Coalition Clean Baltic, nils.hoglund@ccb.se,  +46 708 679 249 (Sweden)
Katja Hockun, Project Manager Marine Conservation, Deutsche Umwelthilfe, +49 30 2400867-895, hockun@duh.de (Germany)

 

Więcej informacji:

 

[1] ICES 2019, Report from Benchmark Workshop on Baltic Cod Stocks (WKBALTCOD2) p.77. http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/acom/2019/WKBALTCOD2/WKBALTCOD2%202019.pdf   

[2] ICES 2018 advice for Eastern Baltic cod: http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2018/2018/cod.27.24-32.pdf

[3] http://eu.oceana.org/sites/default/files/pr_joint_eastern_baltic_cod_pl.pdf

[4] Regulation (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the Common Fisheries Policy. Articles 12, 13

 

Zdjęcie:
© Wild Wonders of Europe / Magnus Lundgren / WWF

Co Ty możesz zrobić?

W ciągu ostatnich 50 lat populacja dzikich zwierząt zmniejszyła się o 69%. Tylko wspólnie możemy odwrócić ten proces. Pomóż nam chronić ginącą przyrodę! Wspierając nasze działania, pomagasz chronić najcenniejsze obszary przyrodnicze oraz zagrożone gatunki zwierząt, których życie zależy od stanu naszej planety.

Chcę pomóc!