04 lipca 2017

W poniedziałek, 3 lipca, po obradach UNESCO odbył się panel naukowy dotyczący lasów naturalnych zorganizowany przez WWF Polska i Client Earth.

Podczas spotkania poruszana była problematyka związana z ochroną lasów naturalnych i zbliżonych do naturalnych, takich jak Puszcza Białowieska. Udział w dyskusji wzięli naukowcy zajmujący się tematyką lasów naturalnych - Cyril Kormos (ekspert IUCN), dr hab. Przemysław Chylarecki (PAN), dr  hab. Rafał Kowalczyk (PAN), dr hab. Anna Orczewska (Uniwersytet Śląski) oraz dr hab. Nuria Selva (Society for Conservation Biology).

Naukowcy z Polski, a także z IUCN (International Union for Conservation of Nature) - organizacji doradzającej UNESCO, omawiali znaczenie ochrony naturalnych procesów w kontekście zakładanej przez UNESCO ochrony światowego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Z powodu planowanych obrad na temat Białowieży w ramach tegorocznej sesji UNESCO, nie można było bezpośrednio odpowiadać na pytania związane z problematyką Puszczy. Wynika to z faktu, że zgodnie z zasadami obowiązującymi podczas obrad UNESCO, na tego typu spotkaniach, nie można poruszać tematów związanych z obszarami lub zabytkami, które są w agendzie i mają być przedmiotem dyskusji podczas tegorocznej sesji. Po wypowiedziach naukowców, padły jednak pytania od publiczności, związane z zarządzaniem Puszczą Białowieską w związku z masowym pojawieniem się kornika drukarza.

Wniosek ze spotkania był jeden. Dla ochrony światowego dziedzictwa najlepszym wyjściem jest ochrona bierna, czyli ochrona bez ingerencji człowieka w naturalne procesy zachodzące w przyrodzie, a także natychmiastowe zatrzymanie wycinki. Okresowe, masowe pojawianie się kornika w lasach naturalnych jest jednym z podstawowych naturalnych procesów ekologicznych i nie wymaga ono interwencji człowieka. Taką strategię od początku dyskusji na temat, tego jak powinna być chroniona Puszcza Białowieska proponuje WWF i inne organizacje koalicji na rzecz ochrony Puszczy.

Co Ty możesz zrobić?

Wspierając nasze działania pomagasz chronić najcenniejsze obszary przyrodnicze oraz zagrożone gatunki zwierząt, których życie zależy od stanu tych terenów.

Chcę pomóc!