03 października 2017

Morze Bałtyckie, podobnie jak inne akweny Unii Europejskiej, trapi problem przełowienia, czyli nadmiernej eksploatacji ryb. Czy szansa odwrócenia procesu zostanie wykorzystana przez unijnych ministrów ds. rybołówstwa?

Unijni ministrowie ds. rybołówstwa mają możliwość, ale i obowiązek zakończenia wieloletniej historii nadmiernych połowów i przywrócenia dawnego bogactwa ryb Bałtyku. Wkrótce odbędzie się Rada Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w sprawie limitów połowowych dla stad ryb Morza Bałtyckiego na rok 2018.

Warszawa, 3 października 2017 r. -  Już za tydzień, w dniach 9-10 października w Luksemburgu odbędzie się coroczne posiedzenie Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, podczas którego decydenci podejmą ostateczne decyzje w sprawie Całkowitych Dopuszczalnych Połowów dla stad ryb Morza Bałtyckiego. Łącznie dziesięć limitów połowowych  na 2018 rok zostanie ustalonych dla pięciu poławianych gatunków ryb: dorsza, śledzia, szprota, łososia i gładzicy. Stanowisko Polski podczas tego ważnego spotkania prezentować będzie Minister ds. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Marek Gróbarczyk.

Według Międzynarodowej Rady Badań Morza ok. 60% zbadanych stad ryb Morza Bałtyckiego jest eksploatowana powyżej poziomów zrównoważonych. Nadmiernie poławiane są między innymi: obydwa bałtyckie stada dorsza oraz śledź Bałtyku zachodniego. Ponadto stado zachodnie dorsza jest w bardzo złej kondycji, poniżej krytycznego punktu odniesienia do ochrony. Pomimo poważnej i wymagającej natychmiastowego działania sytuacji poławianych ryb morskich Bałtyku, ministrowie ds. rybołówstwa UE w przeszłości często kierowali się krótkoterminowymi interesami i ustanawiali zbyt wysokie limity połowowe.

Apelujemy do wszystkich ministrów państw członkowskich odpowiedzialnych za rybołówstwo o zakończenie nadmiernych połowów i ustanowienie limitów połowowych dla stad ryb Morza Bałtyckiego na rok 2018 zgodnie z doradztwem naukowym Międzynarodowej Rady Badań Morza”  - mówi Justyna Zajchowska, specjalista ds. zrównoważonego rybołówstwa w WWF Polska. „Zakończenia przełowienia najszybciej jak to możliwe, a najpóźniej do 2020 roku, w celu odtworzenia poławianych stad ryb wymaga również Wspólna Polityka Rybołówstwa” – dodaje.

Opublikowana 29 sierpnia propozycja Komisji Europejskiej bałtyckich limitów połowowych na rok 2018 w przypadku większości Całkowitych Dopuszczalnych Połowów respektuje doradztwo naukowe. WWF liczy jednak na ambitniejsze podejście unijnych ministrów ds. rybołówstwa i decyzje w sprawie limitów połowowych w pełni zgodne z zaleceniami specjalistów, zmierzające do odtworzenia stad ryb powyżej poziomów zrównoważonych – tak jak wymaga tego obowiązująca Wspólna Polityka Rybołówstwa.

Do wniosku z 29 sierpnia Komisja Europejska dołączyła również propozycję wprowadzenia zakazu połowów komercyjnych i rekreacyjnych węgorza na Morzu Bałtyckim. Węgorz jest gatunkiem krytycznie zagrożonym, a eksperci naukowi od lat powtarzają swoje apele o konieczności wprowadzenia restrykcyjnego, zrównoważonego zarządzania tym gatunkiem. WWF wspiera propozycję Komisji Europejskiej, jednakże w celu skutecznej ochrony tego gatunku o szerokim zasięgu występowania, rekomenduje rozszerzenie całkowitego zakazu połowu węgorza na pozostałe wody Europy.