16 października 2018

15 października po całodniowych negocjacjach Rada Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa Unii Europejskiej (AGRIFISH) podjęła decyzje w sprawie całkowitych dopuszczalnych połowów (ang. Total Allowable Catches, TACs) dla stad ryb Morza Bałtyckiego na rok 2019. Połowa z wyznaczonych limitów przekroczyła zrównoważony poziom połowów doradzany przez specjalistów.

Ministrowie zadecydowali o połowach wyższych niż poziom rekomendowany przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ang. International Council for the Exploration of the Sea, ICES) dla pięciu z dziesięciu limitów połowowych, w tym limity dla: wschodniego stada dorsza, zachodniego stada śledzia, centralnego stada śledzia oraz dwóch stad bałtyckiego łososia. Pokazuje to ciągłą niechęć państw członkowskich względem obowiązujących wymogów Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb), by zakończyć nadmierne połowy najpóźniej do 2020 roku. Dodatkowo ministrowie ds. rybołówstwa przekroczyli rekomendowany poziom organizacji pozarządowych oraz najbardziej ostrożny próg połowów sugerowany przez ICES dla zachodniego stada dorsza.
A.Sosnowska/WWFPolska
„Po raz kolejny państwa członkowskie odwróciły się plecami wobec prawnych zobowiązań i zadecydowały o kontynuacji nadmiernych połowów wielu stad ryb Morza Bałtyckiego”
- mówi Justyna Zajchowska, ekspertka WWF Polska ds. Zrównoważonego Rybołówstwa. „Najbardziej niepokojąca jest decyzja w sprawie limitu połowowego dla ważnego gospodarczo dla Polski wschodniego stada dorsza, który w sposób znaczący przekroczył poziom rekomendowany przez naukowców” – dodaje.

Ignorując zarówno naukę jak i obowiązujące prawo, oraz korzyści płynące z prowadzenia połowów na poziomie zrównoważonym, decydenci stawiają na szali ryzyka przyszłość bałtyckich ryb, rybaków oraz przybrzeżnych społeczności.

Rekomendacje organizacji pozarządowych, w tym WWF Polska względem limitów połowowych na rok 2019

Informacja prasowa na temat decyzji Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

P
ostanowienia Rady ws. bałtyckich limitów połowowych na rok 2019:Postanowienia Rady ws. bałtyckich limitów połowowych na rok 2019