08 września 2020

W naszych głowach coraz jaśniej – dzięki badaniom i współpracy z Brainly, dowiedzieliśmy się o tym, jakie działania proekologiczne podejmują młodzi ludzie, jak chcą się uczyć o zagadnieniach środowiskowych i skąd czerpią wiedzę o świecie. Młodzi są z internetem za pan brat, ale chcą też sami robić doświadczenia i badania, by rozumieć co się dzieje w przyrodzie i z naszą planetą.

Edukacja ekologiczna, ale jaka?

Dział Edukacji WWF Polska przygotował w maju 2020 badania ilościowe uczennic i uczniów z Polski na temat ich zachowań proekologicznych, ich wiedzy, postaw, a także tego, jak chcą się uczyć o przyrodzie i o wyzwaniach środowiskowych. Otrzymaliśmy ponad 2000 odpowiedzi (dokładnie 2170 w ciągu dwóch dni!). W ankiecie mogli wziąć uczniowie od 1. klasy podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej. Najchętniej podzielili się swoimi spostrzeżeniami siódmo- i ósmoklasiści (25% i 20,5%) oraz szósto- i piątoklasiści (19% i 11%), a co 8. głos oddali uczniowie szkół ponadpodstawowych. To oznacza, że 2/3 naszych ankietowanych to urodzeni pomiędzy 2005 a 2007 rokiem, czyli nastolatki w wieku 13-15 lat! 

Czym skorupka za młodu nasiąka?

Jak wyglądają ekodziałania u tak młodych na co dzień? 67% osób deklaruje, że segreguje odpady zgodnie z zasadami, 65% osób deklaruje oszczędzanie wody przy codziennych czynnościach (np. krótki prysznic, zakręcanie wody podczas mycia zębów, oszczędne zmywanie, picie kranówki). 56% młodzieży szkolnej mówi, że w domu nie wyrzuca się jedzenia, kupuje się mniej, wykorzystuje się resztki. Średnio 1 na 3 osoby zaznacza także inne czynności, takie jak naprawianie, wymienianie, przetwarzanie przedmiotów, starają się kupować z drugiej ręki, a także korzystają z transportu publicznego, nawet jeśli czasem dojazd samochodem byłby wygodniejszy oraz ograniczają podróże lotnicze – wybierają lokalną turystykę albo, jeśli muszą pojechać daleko, poszukują połączeń kolejowych lub autobusowych.

Według uczniów i uczennic trzy najbardziej ekologiczne i mające największy wpływ na ochronę środowiska to segregowanie odpadów (72,5%), niekupowanie produktów w plastikowych opakowaniach (54%) oraz ograniczanie zużycia wody (54%). To łączy się z wynikami z  poprzedniego pytania i pokazuje przekonanie, że to, co sam robię w domu, ma bezpośredni i znaczący wpływ na środowisko.

Co najbardziej zagraża przyrodzie?

Edukacja młodzieżyPonad 60% naszych młodych ankietowanych za największe zagrożenie dla planety uważa brak dbałości o przyrodę. Na kolejnych miejscach znalazły się: palenie śmieci (54%), zanieczyszczenie wód/ścieki (53%), wycinki drzew/wylesianie (48%), smog (44%), marnowanie żywności (41%), odpady (40%), emisje CO2 i innych gazów cieplarnianych (38%), pożary lasów i wypalanie traw (37,5%).

O czym chcemy wiedzieć więcej?

Najciekawszymi tematami, które młodzież szkolna chce zgłębiać, to przede wszystkim takie zagadnienia, jak wytrzymałość planety i największe wyzwania dla środowiska (55%), a także zwierzęta, ginące gatunki i ich przystosowania do zmieniającego się świata (49%). 34% uczniów i uczennic chciałoby się dowiedzieć więcej o życiu w morzach i oceanach, a 33% o tym, jak różne gatunki są ze sobą połączone i jak człowiek od nich zależy. Najmniej atrakcyjną opcją do wyboru dla badanych nastolatków były tematy gleby i rolnictwa (17%). 

Doświadczenia przyrodniczeI online, i doświadczenia 

A w jaki sposób chcą się uczyć? Najbardziej chcą korzystać z internetowych angażujących form, takich jak quizy (53%), ale też chcą rozumieć procesy w przyrodzie za pomocą prowadzenia doświadczeń i badań (52%). Bardzo lubią również oglądać filmy o treściach edukacyjnych (50%), a także grać w gry symulacyjne (45%).

 

Masz internet, masz wiedzę

Internet, co nikogo chyba nie zaskoczy, jest podstawowym źródłem informacji o świecie dla ponad 87% badanych. Telewizję zaznaczyło 64% uczniów i uczennic. Media społecznościowe jako źródło wiedzy to mocna reprezentacja: YouTube i Facebook – po 40%, Instagram – 35,5%. Szkoła jako źródło wiedzy o świecie jest zaznaczona przez co 3. osobę (34%), tuż za nią plasuje się TikTok, z którego pozyskuje wiedzę co 4. uczeń.

I co dalej?

Dużo już wiemy – gdzie idziemy z tą wiedzą dalej? Przygotowujemy dla uczniów i uczennic program śródrocznej współpracy z WWF, w którym chcemy połączyć przyrodniczą wiedzę z innowacyjnymi formami edukacyjnymi i mediami społecznościowymi. Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się na newsletter edukacyjny i zaglądaj na stronę edukacja.wwf.pl, żeby być na bieżąco z naszymi projektami! 

Autorka: Magdalena Noszczyk