Spotkać wilka nie jest łatwo – to lękliwe i ostrożne zwierzę, które unika człowieka. Turyści rzadko mają okazję dostrzec go w lesie. Stanięcie na szlaku oko w oko z niedźwiedziem też jest zdarzeniem raczej wyjątkowym. W polskiej części Karpat żyje ich zaledwie ok. 110. Zdecydowanie częściej obecność wilków czy niedźwiedzi odczuwają lokalne społeczności z terenów zamieszkiwanych przez te zwierzęta, na co dzień mieszkające i pracujące w ich sąsiedztwie. Jak budować dobre sąsiedztwo z dużymi drapieżnikami, a tym samym je chronić? Oto kilka prostych zasad, które pomogą nam i dzikiej przyrodzie. 

 

Bliskie sąsiedztwo 

Wadera ze szczeniętamiCzy im się to podoba czy nie – wilki i niedźwiedzie muszą dzielić z człowiekiem teren. A jesteśmy dość uciążliwym sąsiadem. Nasze miasta coraz bardziej się rozlewają, jeszcze intensywniej zabudowujemy obszary wiejskie, leśne ekosystemy przecinamy drogami, a na dzikich terenach budujemy kolejne kurorty i inwestycje. Co to oznacza dla tych zwierząt? Same problemy. Przez działalność człowieka kurczą się ich bezpieczne miejsca do życia, co sprawia, że częściej są narażone na spotkania z człowiekiem. A to sytuacja, której obydwie strony muszą unikać – dla wzajemnego bezpieczeństwa. 

Nie wywołuj wilka z lasu 

Ślad buta i odcisk wilczej łapyRosnąca presja ze strony człowieka sprawia, że wilkom coraz trudniej podejmować wędrówki w celu poszukiwania nowych miejsc do życia, a tym samym źródeł pożywienia, jakim są przede wszystkim dziko żyjące zwierzęta kopytne. Wilk w sposób instynktowny dąży do zdobywania pożywienia dla siebie i swojego potomstwa. Zdarza się więc, że wilki nie mogąc znaleźć innego pożywienia, polują na niewłaściwie zabezpieczone lub w ogóle niezabezpieczone zwierzęta hodowlane. Takie zachowanie powoduje sytuacje konfliktowe nie tylko między hodowcami a wilkami, ale też sąsiadami hodowców, którzy czują obawę przed wilkiem. Aby temu zapobiec Fundacja WWF Polska przekazuje hodowcom zabezpieczenia w postaci przede wszystkim pastuchów elektrycznych, które stanowią skuteczną ochronę gospodarstw przed wilkami. Warto jednak wiedzieć, jak uniknąć spotkania z wilkiem.

 

Zobacz instrukcje na naszych infografikach! 

 

 

Łakomy jak… niedźwiedź 

Niedźwiedzie brunatne uchwycone przez fotopułapkęNiedźwiedzie z kolei to adaptacyjne, duże drapieżniki o wszystkożernym i mocno oportunistycznym sposobie odżywiania. Mogą w łatwy sposób dostać się do żywności (np. z wysypisk, koszy na śmieci i kompostowników), co może prowadzić do ich pojawiania się w pobliżu ludzkich zabudowań. Aby temu zapobiec Fundacja WWF Polska przekazuje bieszczadzkim gminom kontenery na odpady, wyposażone w specjalne zabezpieczenie przed niedźwiedziami. Dodatkowo, właściciele gospodarstw pasiecznych otrzymują od WWF zestawy ogrodzeń elektrycznych, które skuteczne zniechęcają niedźwiedzie do składania wizyt w pszczelich ulach. Warto jednak wiedzieć jak zachowywać się w sąsiedztwie niedźwiedzi. Poznaj kilka zasad bezpiecznej koegzystencji. 

 

 

Zobacz instrukcje na naszych infografikach!