Parki narodowe w Polsce zajmują jedynie 1% jej powierzchni. Od prawie 20 lat w naszym kraju nie powstał żaden nowy obszar chroniony tej rangi. Sytuacja nie wynika jednak z tego, że nie mamy obszarów cennych przyrodniczo, a z braku skutecznych rozwiązań prawnych, finansowych i chęci do podjęcia dialogu przez wszystkie zainteresowane strony. 

Stanowisko Fundacji WWF Polska wobec utworzenia Turnickiego PN 

Od lat Fundacja WWF Polska apeluje o utworzenie Turnickiego Parku Narodowego na Pogórzu Przemyskim. Ważnym momentem w tych działaniach był marzec 2018 roku i akcja Godzina dla Ziemi WWF poświęcona ratowaniu Puszczy Karpackiej. Fundacja zebrała wtedy ponad 142 tysiące podpisów pod petycją o utworzenie Turnickiego Parku Narodowego. Choć społeczeństwo chce powstania kolejnych parków narodowych, wciąż nie jest prowadzony w tej sprawie dialog i jesteśmy bardzo daleko od zapadnięcia wiążących decyzji. 
tpn

WWF Polska apeluje do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o niezwłoczne rozpoczęcie dialogu ze wszystkimi stronami zainteresowanymi powstaniem Turnickiego Parku Narodowego na równych warunkach. To szansa na znalezienie rozwiązań, które pomogą zagwarantować zarówno właściwą ochronę najcenniejszych lasów Karpat Wschodnich, jak i przyczynić się do rozwoju regionu. Pogodzenie ochrony przyrody z potrzebami mieszkańców wciąż jest możliwe. Pora na wypracowanie mechanizmów, które umożliwią lokalnym samorządom czerpanie zysków z unikalnych walorów przyrodniczych swojego regionu bez niszczenia środowiska. 

Dlaczego wciąż trwają protesty i powstają kolejne petycje? 

Blokady wycinek, głośne protesty, medialny szum, petycje – to właściwie w tej chwili jedyne narzędzia do zwrócenia uwagi na problem braku planu ochrony starych lasów Pogórza Przemyskiego. A powodów do objęcia ich ochroną jest wiele. To właśnie tu, w sercu Karpat rośnie prawie 6,5 tys. drzew o wymiarach pomnikowych - wiekowych jodeł, buków i jaworów, osiągających wiek nawet 300 lat. O tym, jak jest to cenne przyrodniczo miejsce świadczy ogromna liczba żyjących tu gatunków roślin, zwierząt i grzybów. To wyjątkowa w Polsce ostoja drapieżników takich jak niedźwiedź, wilk, ryś i żbik. Niezwykłym bogactwem projektowanego Turnickiego Parku Narodowego są również ptaki, wśród nich orzeł przedni, orlik krzykliwy, puszczyk uralski, sóweczka, bocian czarny oraz podobnie jak w Puszczy Białowieskiej, wszystkie występujące w Polsce gatunki dzięciołów.  

Co naprawdę dzieje się w Puszczy Karpackiej? 

Mimo wszystkich powodów do ochrony tego obszaru, powołanie Turnickiego Parku Narodowego wciąż się przeciąga.  W Nadleśnictwie Bircza znajdują się najcenniejsze i ciągle eksploatowane gospodarczo fragmenty dawnej Puszczy Karpackiej. Łącznie w latach 2017-2026 na obszarze projektowanego parku narodowego przewiduje się pozyskanie aż 1,2 mln m3 drewna. To równowartość 15 000 dużych tirów załadowanych po brzegi. Zrealizowanie tych planów doprowadzi do zniszczenia walorów przyrodniczych, które już od dawna powinien chronić projektowany Turnicki Park Narodowy. 

Lasy o charakterze naturalnym mają wartość o wiele większą niż cena drewna pochodzącego z ich wycinki. Degradacja przyrody w tym miejscu to przekreślenie szans regionu na rozwój związany z utworzeniem Turnickiego Parku Narodowego – podkreśla Krzysztof Rydel, starszy specjalista ds. ochrony przyrody w lasach w WWF Polska.

Jak rozwiązać spór o Turnicki Park Narodowy? 

Konflikt o przyszłość starych lasów w Karpatach trwa od dawna i nie zakończy się dopóki nie dojdzie do konstruktywnego dialogu.  Najwyższy czas zacząć rozmawiać o tym w jaki sposób chronić zasoby przyrodnicze i jednocześnie zadbać o rozwój ekonomiczny i społeczny. Apelujemy do Ministra Klimatu i Środowiska o rozpoczęcie otwartego dialogu na temat projektowanego parku, włączającego wszystkie zainteresowane strony, w szczególności lokalne społeczności i samorządy.