Nie osiągnęliśmy kamieni milowych, a uzgodniony tekst końcowy jest daleki od ideału, ale idziemy we właściwym kierunku. Oczekiwaliśmy, że w Glasgow przywódcy dojdą do porozumienia i zgodzą się na potężne zmiany. Oto co się udało, a co pozostało poza naszym zasięgiem. 

“Ocena szczytu zależy od punktu odniesienia, jeżeli porównamy się do tego, co robiliśmy w przeszłości, to możemy powiedzieć, że osiągnęliśmy znaczący sukces. Natomiast jeżeli porównujemy się do tego, co musimy zrobić, to rozczarowanie” - mówi Marcin Kowalczyk z WWF Polska.

„Unia Europejska pokazała się jako jeden z najbardziej postępowy region klimatyczny. Wzięto w obronę filary Porozumienia Paryskiego, takie jak dążenie do osiągnięcia 1,5°C i zdecydowano o redukcji wykorzystania węgla oraz wycofania subsydiowania paliw kopalnych. Mamy teraz rok, aby wszystkie strony powróciły z silniejszymi zobowiązaniami klimatycznymi, w przeciwnym razie limit 1,5°C nie zostanie osiągnięty” - mówi Ester Asin, dyrektor WWF European Policy Office


Co się udało

Zawarte w ostatecznym postanowieniu wezwanie do zmniejszania wydobycia węgla oraz wycofywaniu dopłat do paliw kopalnych jest pierwszym przypadkiem pojawienia się takich sformułowań na szczycie COP i ogromnym krokiem naprzód. 

„Musimy przyznać, że osiągnięto postęp. Światowi liderzy mają teraz nowe możliwości realizacji tego, co należy zrobić, aby uniknąć katastrofy klimatycznej. Jeśli nie wdrożą zmian natychmiast i nie pokażą wyników stracą wiarygodność” - mówi Manuel Pulgar-Vidal, globalny lider WWF ds. klimatu i energii.

Cieszy również to, że państwa rozwinięte potwierdziły swoje zobowiązanie do przekazania 100 mld USD rocznie, na rzecz pomocy państwom rozwijającym się. Wprawdzie cel ten nie został zrealizowany w latach 2020-21, ale według złożonych obietnic ma to się udać do 2023 roku. Państwa rozwinięte zobowiązały się też do podwojenia środków przeznaczanych w państwach rozwijających się na rzecz adaptacji. Rozpoczęto także prace nad nowym celem finansowym. Ma on obowiązywać po 2025 roku. 
wwf

Odrobiona lekcja z Katowic…

Z zadowoleniem należy przyjąć uzgodnienie wszystkich brakujących elementów Pakietu z Katowic:

o  Uzgodniono zasady międzynarodowego handlu jednostkami redukcji emisji. Zarówno na szczeblu międzypaństwowym jak i między podmiotami prywatnymi. Zasady wynikające z artykułów 6.2 oraz 6.4 Porozumienia Paryskiego.

o  Ustalono, że kolejne Krajowo Określone Wkłady (NDCs – Nationally Determined Contributions) będą ustalane na okresy 5-letnie. Oznacz to, że kolejne zobowiązania będą więc przedkładane odpowiednio na lata 2035 oraz 2040.

o  Przygotowano projekty tabel do raportowania emisji oraz pomocy finansowej oparte o wypracowane w Katowicach zasady.
 

Działajmy natychmiast!

Teraz światowi przywódcy muszą jak najszybciej zająć się trzema sprawami:

  • Redukcją emisji CO2
  • Uszczelnieniem przepisów dotyczących realizacji i monitorowania postępów we wprowadzaniu ustaleń z tegorocznego szczytu
  • Uszczelnieniem i reorganizacją finansowania działań na rzecz klimatu

COP26 zakończył się wprawdzie wciąż zbyt słabymi decyzjami ale w kluczowych obszarach: adaptacji, strat i szkód oraz finansowania działań związanych ze zmianą klimatu. Ostateczne wyniki COP 26 rozczarowują, można było osiągnąć więcej, ale pozostawiły nam furtkę pozwalającą wciąż na osiągnięcie celu 1,5 stopnia.