23 maja 2020

24 maja obchodziliśmy Europejski Dzień Obszarów Chronionych.

Obszary chronione są dla nas szczególnie cenne. To miejsca życia wielu ważnych dla ekosystemów gatunków roślin i zwierząt. To także obszary, w których możemy obcować z niesamowitą przyrodą. Dziś, po ostatnich doświadczeniach związanych z izolacją, szczególnie doceniamy każdy park narodowy, rezerwat, park krajobrazowy, obszar Natura 2000 i wszelkie inne formy ochrony przyrody.

Odpowiedz na 5 pytań i sprawdź jak Polska wypada na tle Europy w kwestii parków narodowych.