20 listopada 2019

Lasy Państwowe organizują w listopadzie konferencję dotyczącą lasów bieszczadzkich. Niestety do rozmów nie zaproszono wszystkich organizacji ekologicznych działających na tym obszarze. Nie można prowadzić dyskusji o przyszłości lasów, będących naszym dobrem narodowym, nie uwzględniając wszystkich zainteresowanych stron.

Wysoka wartość przyrodnicza polskiej części Karpat, a w szczególności Bieszczadów, Gór Sanocko-Turczańskich i Pogórza Przemyskiego nie podlega dyskusji. Jednak zagadnienia takie jak podjęcie odpowiednich działań ochronnych i decyzje o sposobie gospodarowania tymi cennymi obszarami wymagają prowadzenia rozmów między wszystkim zainteresowanymi stronami, bez względu na zajmowane w tej sprawie stanowisko.

Konferencja tylko dla wybranych

21-22 listopada 2019 r. w Mucznem odbędzie się konferencja dotycząca lasów bieszczadzkich, organizowana przez Polskie Towarzystwo Leśne, Leśne Kompleksy Promocyjne, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych oraz Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie. Udział w wydarzeniu wezmą przedstawiciele Lasów Państwowych, zaproszono tylko jedną organizację ekologiczną – Inicjatywę Dzikie Karpaty, dla której podczas dwudniowego wydarzenia przewidziano zaledwie jedno półgodzinne wystąpienie. Na zakończenie spotkania zaplanowano czas na dyskusję lub konferencję prasową, organizatorzy nie zdecydowali się na umieszczenie do wiadomości publicznej ani daty wydarzenia, ani jego programu.

Potrzeba dyskusji

Fundacja WWF Polska wraz z kilkoma innymi organizacjami prowadzącymi działania na terenie polskich Karpat wystosowała pismo do organizatorów dotyczące stanowiska fundacji w sprawie konferencji. WWF Polska chce być częścią podejmowanych inicjatyw i równoprawnym partnerem w dyskusji o przyszłości Bieszczadzkiego Parku Narodowego czy planowanego Turnickiego Parku Narodowego. Tylko dialog może doprowadzić do konstruktywnych działań. Głos organizacji ekologicznych to także głos ekspertów – naukowców z Polski i świata, który stanowi merytoryczny wkład w dyskusji, również tej o bieszczadzkich lasach. WWF Polska, tak jak wiele innych fundacji czeka na moment, w którym Lasy Państwowe będą gotowe do podjęcia poważnych rozmów.

Czas na zmiany

Fundacja WWF Polska ma nadzieję, że w przyszłości możliwe będzie wspólne przygotowanie konferencji o podobnej tematyce z miejscem na merytoryczny wkład wszystkich zainteresowanych tematem stron oraz  przestrzenią na wyczerpującą i rzeczową dyskusję. Lasy są naszym dobrem narodowym i należy patrzeć na nie kompleksowo – chronić ich najcenniejsze przyrodniczo obszary, a na pozostałych prowadzić zrównoważoną gospodarkę leśną. WWF Polska jest gotowa dzielić się swoimi międzynarodowymi doświadczeniami w tym zakresie zarówno z lokalnymi społecznościami jak i Lasami Państwowymi. Wszystkie strony deklarują, że zależy im na ochronie bieszczadzkich lasów, dlatego pora na zmianę i podjęcie realnego dialogu - tylko on może doprowadzić do konstruktywnych zmian i osiągnięcia celu.