19 maja 2020

Rok 2020 jest kluczowym momentem dla przyszłości europejskiej polityki rolno-żywnościowej. W tym roku Unia Europejska i rządy krajowe podejmą najważniejsze decyzje. W czasie zagrożeń kryzysem klimatycznym, degradacją środowiska naturalnego, wyludnieniem obszarów wiejskich – konieczne jest działanie, by w przyszłości europejskie rolnictwo gwarantowało bezpieczeństwo żywnościowe wszystkim mieszkańcom UE. 

Wkraczamy w gorącą fazę negocjacji reformy WPR - to moment, w którym możemy zapobiec zmarnowaniu kolejnej dekady! Europejskie polityki rolna i żywnościowa muszą zostać zmienione!

Rolnicy i konsumenci w całej Unii Europejskiej połączyli siły w ramach kampanii „Dobra żywność, Dobre rolnictwo” - #GoodFoodGoodFarming. Jest ona wspierana przez ponad 300 organizacji społeczeństwa obywatelskiego z 22 krajów. 

Kampania prowadzona pod hasłem “Niech Cię usłyszą posłowie UE!” rozpoczyna się 19 maja, w dniu kiedy europosłowie zaczną znowu pracować nad zaplanowaniem Wspólnej Polityki Rolnej na kolejne siedem lat. 

logo GFGF

Celem kampanii „Dobra żywność, Dobre rolnictwo” jest uświadomienie, że:

  • unijna polityka rolna dotyczy nas wszystkich,
  • rolnictwo musi zostać przekształcone w ramach WPR,
  • społeczeństwo obywatelskie może i powinno mieć wpływ na reformę WPR,

a także przekonanie europosłów biorących udział w pracach nad reformą WPR i głosowaniach oraz rządów krajowych w zakresie wprowadzania WPR w planach strategicznych każdego kraju.

W każdy kolejny wtorek, przez 5 tygodni (do 16 czerwca), w mediach społecznościowych organizacji skupionych wokół akcji GoodFoodGoodFarming będą publikowane krótkie filmy (w językach narodowych) zawierające różne żądania dotyczące reformy WPR. W Polsce filmy będą publikowane na stronie FB Koalicji Żywa Ziemia.

Pamiętajmy, że rok 2020 jest kluczowym momentem dla przyszłości europejskiej polityki rolno-żywnościowej. W tym roku Unia Europejska i rządy krajowe podejmą najważniejsze decyzje. W czasie zagrożeń kryzysem klimatycznym, degradacją środowiska naturalnego, wyludnieniem obszarów wiejskich – konieczne jest działanie, by w przyszłości europejskie rolnictwo gwarantowało bezpieczeństwo żywnościowe wszystkim mieszkańcom UE. 

Wkraczamy w gorącą fazę negocjacji reformy WPR - to moment, w którym możemy zapobiec zmarnowaniu kolejnej dekady! Europejskie polityki rolna i żywnościowa muszą zostać zmienione!

Jeszcze nigdy społeczeństwo UE nie połączyło tak silnie swoich głosów w sprawie konieczności zmiany rolnictwa i polityki rolnej. 

Więcej informacji na znajdą Państwo na stronie Koalicji Żywa Ziemia oraz na stronie akcji Good Food Good Farming