Bukowe drzewostany w polskiej części Karpat znalazły się na liście Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego UNESCO. Oznacza to, że od dziś znajdują się w tej samej lidze co m.in. Wielka Rafa Koralowa w Australii, Park Wulkanów na Hawajach, Park Narodowy Yellowstone, a w Polsce, do tej pory jedyna, Puszcza Białowieska.

Komitet UNESCO docenił wartość przyrodniczą lasów znajdujących się na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego (około 11% całego parku). Lasy te weszły w skład europejskich lasów bukowych - Obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO (nazwa oryginalna: Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe).

Wiele drzew, jeden las

Od dziś ten obszar to łącznie 94 pojedyncze obszary w 18 krajach. Wraz z lasami bukowymi z Bieszczad zaliczają się do niego lasy bukowe Bośni i Harcegowiny, Czech, Francji, Macedonii Północnej i Szwajcarii. Wcześniej w jego skład wchodziły dobrze zachowane lasy bukowe Albanii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Niemiec, Włoch, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii i Ukrainy.

Buki Bieszczad

Fenomen Europy

Dlaczego bieszczadzkie lasy są częścią Obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO?  Bo dopiero wszystkie razem stanowią znakomity przykład niezakłóconych antropogenicznie lasów z występującymi tam naturalnymi procesami ekologicznymi. Wyróżniając cały ten obszar eksperci UNESCO pokazali, że europejskie lasy bukowe są unikalnym dziedzictwem przyrodniczym i czysto europejskim fenomenem. Niestety w wyniku działalności człowieka naturalne lasy bukowe Europy są też dobrem rzadkim. Zostały one w przeszłości przetrzebione i obecnie ich zasięg jest bardzo ograniczony.

„Docenienie wartości przyrodniczej lasów bieszczadzkich to świetna wiadomość. To potwierdzenie przez światowe grono ekspertów tego co od dawna wiemy – lasy w Karpatach są unikatowe i musimy o nie dbać. Dobrze, że dostrzeżono to także poza granicami Polski, mówi Tomasz Pezold Knežević z WWF Polska. Jak dodaje: “Szkoda, że ograniczono się tylko do lasów w obrębie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Można było uwzględnić także inne fragmenty pierwotnych lasów bukowych w Karpatach. Mimo że nominacja bieszczadzkich lasów była gotowa już pięć lat temu, ostateczną decyzję o przyłączeniu do szacownego grona podjęto dopiero w tym roku”.

Gorzka lekcja z Białowieży

W ślad za wyróżnieniem dla bieszczadzkich lasów bukowych idą obowiązki. To przede wszystkim odpowiednie zarządzanie i  ochrona obszaru zapewniająca utrzymanie ekosystemu w dobrym stanie. Sam status nie zapewnia ochrony dziedzictwa przyrodniczego! Zarządzanie jedynym do tej pory obszarem UNESCO, czyli Puszczą Białowieską, w Polsce się nie udaje. Kolejnym dowodem na to jest fakt, że na tym samym Komitecie UNESCO, podczas którego na Listę wpisano lasy bukowe w Bieszczadach, ponownie zapadły decyzje dotyczące Puszczy Białowieskiej. Podobnie jak w ostatnich latach została zwrócona Polsce uwaga na niedociągnięcia w zarządzaniu Puszczą. Komitet zarekomendował też działania naprawcze.
 

“Do tej pory jedynym miejscem w Polsce tak wysoko ocenionym była Puszcza Białowieska, a mimo to  gospodarka leśna była prowadzona źle i tak też jest oceniana przez UNESCO. Jako że przez ostatnie 7 lat nie byliśmy w stanie wypracować Planu Zarządzania dla tego obszaru, UNESCO najwyraźniej straciło cierpliwość i rekomenduje zwrócenie się do jej ekspertów o wsparcie przy wypracowaniu tego kluczowego dokumentu” - tłumaczy Tomasz Pezold Knežević.
 

Buki Bieszczad

Cenna przyroda

Wyjątkowo cenny przyrodniczy obszar to wartość nie tylko dla przyrody, ale i dla portfeli lokalnych społeczności. Sąsiedztwo takich miejsc podnosi wartość nieruchomości i przynosi dochody w postaci turystyki. W przypadku Bieszczadów, jak i Białowieży korzyści te są widoczne już gołym okiem, nawet poza tradycyjnym sezonem wakacyjnym.

WWF jest niezależną organizacją ochrony środowiska wspieraną przez ponad 35 milionów ludzi, której globalna sieć jest aktywna w niemal 100 krajach. Naszą misją jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego naszej planety i kształtowanie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą poprzez ochronę światowej różnorodności biologicznej, zrównoważone wykorzystanie zasobów odnawialnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia i marnotrawstwa.