26 kwietnia 2017

Prosimy o kierowanie apelu do:
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie
rdlp@krosno.lasy.gov.pl
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl

Apeluję o ochronę planowanego Turnickiego Parku Narodowego!

W związku z rozpoczętymi konsultacjami społecznymi Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Bircza, które znajduje się na terenie planowanego Turnickiego Parku Narodowego, który jest również obszarem Natura 2000, wnoszę o:

 

Obszar projektowanego Turnickiego Parku Narodowego jest unikatem przyrodniczym w skali europejskiej. Planowane działania w zakresie gospodarki leśnej na tym terenie negatywnie wpłyną na gatunki tam występujące, z których wiele jest unikatowych i znaczących w ochronie przyrody na terenie Polski i Europy. Działania ochronne należy podjąć przed rozpoczęciem wycinki, ponieważ tylko w takim wypadku możemy zapobiec degradacji środowiska i zniszczeniu cennych ekosystemów.

W załączniku przesyłam pełen komentarz do Planu Urządzenia Lasu, przygotowany przez Fundację Dziedzictwo Przyrodnicze oraz Fundację WWF Polska, w którym znajduje się pełna i szczegółowa argumentacja powyższych wniosków.

Z poważaniem,
Twoje imię i nazwisko

Polecamy