W konkursie o Nagrodę Natura 2000 organizowanym przez Komisję Europejską znalazł się nasz projekt – „Ochrona ssaków i ptaków morskich – kontynuacja”, w ramach którego działał dobrze Wam znany Błękitny Patrol WWF. Trwa właśnie głosowanie, w którym możesz pomóc mu wygrać!

 

Bałtycki projekt WWF wyróżniony wśród prawie 100 projektów!

Do tegorocznej edycji zgłoszono 96 projektów, z których do finału wybrano jedynie 27. Nasz projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich – kontynuacja” realizowaliśmy w latach 2020-2023 wspólnie ze Stacją Morską im. prof. Krzysztofa Skóry Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Grupą Badawczą Ptaków Wodnych Kuling. Projekt był finansowany ze środków funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Głosuj na nasz projekt!

 

Co zrobiliśmy w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich – kontynuacja”

Projekt realizowaliśmy wraz z partnerami, z którymi przez 3 lata udało nam się osiągnąć wiele sukcesów! Są nimi:

 1. Blisko 2 700 interwencji terenowych przeprowadzonych przez Błękitny Patrol WWF, w tym:
  ponad 1 600 interwencji do fok (w tym tylko do szczeniąt prawie 440 razy)
  ponad 900 monitoringów sieweczek (czynna ochrona sieweczki obrożnej).
 2. Błękitny Patrol WWF razem z Grupą Badawczą Ptaków Wodnych Kuling założyli w sumie 193 kosze na lęgi sieweczek.
 3. Strażnicy GBPW Kuling pilnowali rezerwatów przyrody Mewia Łacha oraz Ptasi Raj, dbając o spokój i bezpieczeństwo dzikich zwierząt.
 4. Stacja Morska Uniwersytetu Gdańskiego dokonała rehabilitacji 259 fok: 250 fok szarych, 7 pospolitych i 2 obrączkowanych
 5. Stacja Morska UG testowała też alternatywne narzędzia połowowe, które docelowo powinny zmniejszać ryzyko przypadkowego przyłowu chronionych gatunków ssaków.
 6. Monitorowane były trasy migracyjne fok.
 7. Zbieraliśmy dane naukowe dotyczące ssaków i ptaków morskich, ich siedlisk oraz zagrożeń, z jakimi się zmierzają.
 8. Edukowaliśmy, zwracając uwagę na potrzebę ochrony różnorodności biologicznej Bałtyku oraz tego jak należy zachowywać się nad morzem, żeby nie szkodzić przyrodzie.
 9. Z naszymi działaniami komunikacyjnymi na temat zagrożeń i ochrony Morza Bałtyckiego trafiliśmy do ponad 3,6 mln osób.

 

Fok szarych i sieweczek przybywa!

Z dumą możemy też poinformować, że w okresie trwania projektu liczebność fok szarych w całym Bałtyku wzrosła od ok. 40 000 do ponad 52 000, a liczebność par lęgowych sieweczek obrożnych na wybrzeżu zwiększyła się z ok. 80 do 120 par. Oczywiście te wzrosty nie są bezpośrednim rezultatem naszych działań, ale z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że prowadząc ochronę czynną dołożyliśmy swoją cegiełkę do odbudowy populacji tych gatunków, zwłaszcza w odniesieniu do sieweczek obrożnych.

 

Fundacja WWF Polska z szansą na aż 2 nagrody!

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich – kontynuacja” walczy w 2 kategoriach – Projekty Morskie oraz Nagroda Obywateli Unii Europejskiej. Nagroda w pierwszej kategorii zostanie przyznana przez jury, natomiast drugą przyznają obywatele Unii Europejskiej, oddając swój głos na wybrany projekt. Warto dodać, że jest to jedyny projekt bałtycki, który doszedł do finału w Konkursie!

Serdecznie zachęcamy do oddania głosu na bałtycki projekt Fundacji WWF Polska! Pamiętaj jednak, żeby sprawdzić skrzynkę mailową! Po oddaniu głosu dostaniesz wiadomość z prośbą o jego potwierdzenie i dopiero po kliknięciu w link z maila, Twój głos zostanie uznany.

logo natura 2000

Dziękujemy za docenienie naszych wysiłków! :)