05 sierpnia 2021

Płoną ogromne obszary w krajach basenu Morza Śródziemnego. Ogień sieje spustoszenie i niszczy lasy.

W tej chwili Grecja i Turcja pustoszone są przez pożary rozprzestrzeniające się w niespotykanym dotąd tempie. Pogłębiający się kryzys związany z ocieplaniem naszej planety wymaga szczególnej uwagi i podjęcia zdecydowanych działań już teraz. Nasze myśli kierujemy do wszystkich rodzin i społeczności bezpośrednio dotkniętych pożarami.

Grecja i Turcja są domem dla wielu zwierząt i roślin, których nie można spotkać nigdzie indziej na świecie. Około jedna piąta z 36 000 gatunków żyjących w Grecji występuje tylko tam. Pożary stanowią ogromne zagrożenie dla dzikiej przyrody, m.in. dla szakali złocistych, zajęcy, lisów, żółwi i tysięcy innych zwierząt. Z kolei w Turcji sama prowincja Antalya (szczególnie poważnie dotknięta pożarami) jest domem dla prawie 12 tys. gatunków, z których ponad 1,4 tys. występuje tylko tam, a 121 to gatunki zagrożone.

Ponieważ pożary trwają, działania ratunkowe mają kluczowe znaczenie. Możesz pomóc WWF w zdobyciu funduszy na powstrzymanie pożogi, opiekę nad rannymi dzikimi zwierzętami i zapobieganie większym zniszczeniom.

POMAGAM »

POMÓŻ PRZYRODZIE

Turcja doświadcza jednych z najgorszych pożarów w swojej historii. Ogień wyrządził znaczne szkody w ponad 50 prowincjach. Szacuje się, że w tym roku spłonęło ponad 280 000 hektarów, czyli 25 razy więcej niż średnio rocznie w ciągu ostatnich 30 lat!

W Grecji spłonęło 110 000 hektarów – ponad 12 razy więcej niż zazwyczaj w ciągu całego roku.

Twoja darowizna może pomóc dzikim zwierzętom i lasom już teraz.  

POMAGAM »
 

Zebrane środki zostaną przeznaczone przez WWF Turcja i WWF Grecja na:

  • GASZENIE POŻARÓW, m.in. poprzez finansowanie helikopterów ratunkowych w Turcji i wspieranie ochotniczych grup strażackich w Grecji
  • RATOWANIE DZIKIEJ PRZYRODY, w tym finansowanie zestawów apteczek weterynaryjnych dla dzikich zwierząt, które zostaną przekazane lokalnym klinikom, zakupienie samochodu wraz z wyposażeniem na wyjazdy do poszkodowanych zwierząt oraz wsparcie dla specjalistycznych centrów ratunkowych dla dzikich zwierząt
  • REHABILITACJĘ, poprzez utworzenie Centrum Opieki nad Dzikimi Zwierzętami
  • ZAPOBIEGANIE POŻAROM W PRZYSZŁOŚCI, w tym działania rzecznicze i pilotażowe, mające na celu demonstrowanie skutecznych sposobów zwalczania przyszłych pożarów

 

Strona zbiórki jest międzynarodowa. Poniżej, dla ułatwienia, umieszczamy instrukcję w języku polskim:

 

 

ZMIANA KLIMATU A POŻARY

Zmiana klimatu bezpośrednio nie powoduje pożarów, ale sprawia, że są one częstsze i bardziej intensywne.

Lasy w Turcji produkują 42 miliony ton tlenu rocznie i magazynują około 90 milionów ton węgla. Lasy w Grecji są równie życiodajne. W obu krajach obszary te chronią glebę przed erozją, utrzymują i filtrują wodę oraz są domem dla niezliczonej ilości zwierząt i roślin, a także stanowią źródło życia dla milionów ludzi.

Jednak biorąc pod uwagę, że od 1990 r. co roku dochodzi tam do ponad 2000 pożarów lasów, które niszczą średnio 10 tys. hektarów ziemi, stajemy się bardziej narażeni na skutki kryzysu klimatycznego.

Musimy działać razem, jeśli mamy chronić naszą planetę przed najgorszymi skutkami kryzysu klimatycznego i utraty przyrody. Jeśli nie podejmiemy działań, ekstremalne warunki pogodowe staną się normą, ze śmiertelnymi konsekwencjami dla ludzi i zwierząt.

LUDZIE W WALCE Z ŻYWIOŁEM

Chociaż obecnie koncentrujemy się na ograniczaniu skutków pożarów i ratowaniu dzikiej przyrody, wiemy, że dla wielu ludzi w Turcji, Grecji, Włoszech i Algierii jest to również czas ogromnego kryzysu. Nasze myśli kierujemy do wszystkich rodzin i społeczności bezpośrednio dotkniętych pożarami.

Chcielibyśmy również docenić heroiczne wysiłki strażaków i opiekunów dzikiej przyrody, którzy niestrudzenie pracowali na pierwszej linii, a także niesamowitą pracę wielu organizacji niosących pierwszą pomoc potrzebującym.