09 października 2018

Dla wielu zwierząt, ptaków, ryb a także owadów jeziora i rzeki są domem – bez nich zginą.

 

Źródła wody w Europie są chronione prawem UE – lecz wiele rządów państw członkowskich UE chce osłabić to prawo. Wspólnie MUSIMY temu przeciwdziałać.


Komisja Europejska chce, aby każdy mógł się wypowiedzieć w ramach konsultacji publicznych. To jest nasza jedyna szansa, aby powiedzieć, że chcemy utrzymać silne prawo dotyczące wody.

Przygotowaliśmy odpowiedzi, które pomogą zapewnić najlepsze zabezpieczenie prawa. Aby przesłać je do Komisji w swoim imieniu, podaj swoje dane i kliknij przycisk „ZACZNIJ DZIAŁAĆ JUŻ TERAZ”.

NA CZYM POLEGA PROBLEM?
Według najnowszych danych, 60% rzek, strumieni, jezior i terenów podmokłych w Europie nie jest zdrowych. Przez pokolenia niszczyliśmy i zanieczyszczaliśmy je, a zbyt dużo wody wykorzystywaliśmy w sposób nieodpowiedzialny.

Jeśli nadal będziemy tak postępować, będzie to mieć wpływ na wszystko – od drobnych rzeczy z naszego życia codziennego, które przyjmujemy za pewniki, do działania całych gałęzi przemysłu. Będzie to mieć również wpływ na niezliczone gatunki, które potrzebują tych ekosystemów do przetrwania.

 

Prawo wodne UE chroni nasze źródła wody, lecz rządy państwa członkowskich chcą je obecnie osłabić. Działaj TERAZ: powiedz Komisji Europejskiej, aby utrzymała silne prawo!

 

KTO JEST WINIEN?
Każdy ma do odegrania swoją rolę, lecz nasze rządy pozwalają na wykorzystywanie rzek, jezior i terenów podmokłych w sposób, który powoduje nieodwracalne szkody. Przykładowo zapory i inna infrastruktura (np. na potrzeby elektrowni wodnych, żeglugi i zapobiegania powodziom) blokują naturalny bieg rzeki i uniemożliwiają rozmnażanie różnym gatunkom. Niezrównoważona gospodarka rolna zanieczyszcza i zużywa ogromne ilości wody.

wildlifeWWF

W ramach prawa wodnego UE rządy państw członkowskich zgodziły się zakończyć te destrukcyjne działania – jednak nie dotrzymują swoich własnych obietnic. Co gorsza, teraz chcą osłabić to prawo!

Odwrócenie tego procesu niszczenia nie będzie możliwe bez silnego ustawodawstwa. W Europie obowiązuje silne prawo chroniące nasze rzeki, jeziora, tereny podmokłe, strumienie, wody przybrzeżne i gruntowe. Ramowa Dyrektywa Wodna UE zapewnia również odzyskanie wód, które już zostały dotknięte niszczącymi działaniami, co ma nastąpić najpóźniej do 2027 r.

 

JAKIE JEST ROZWIĄZANIE?
Jednak w chwili, gdy to czytasz, wiele rządów państw członkowskich próbuje osłabić to prawo. Byłby to straszliwy cios dla naszych rzek, jezior i terenów podmokłych, a od nich wszystko zależy.

Rzeki, jeziora, tereny podmokłe, strumienie i wody gruntowe są chronione przez prawo UE. To prawo wymaga od państw członkowskich ochrony ich wód oraz oczyszczenia tych, które już zostały zanieczyszczone. Terminem skutecznego zakończenia tych działań jest rok 2027.

 

 

 

Działaj TERAZ: powiedz Komisji Europejskiej, aby nie pozwoliła na osłabienie naszego prawa wodnego!