WWF Poland - Nie kupujcie węgorza!

Nie kupujcie węgorza!Opublikowano 10 marzec 2011
Węgorz europejski jest bliski wyginięcia.
© WWF / Erling SvensenEnlarge
Węgorz może wkrótce zupełnie wyginąć – alarmuje WWF Polska. Jak wynika z danych Międzynarodowej Rady ds. Badań Morza liczebność populacji węgorza jest na najniższym historycznie poziomie i ciągle spada. WWF popiera postulat naukowców o konieczności całkowitego wstrzymania połowów– również w celach hodowlanych, aby umożliwić odbudowę populacji tego niezwykłego gatunku, także po to, abyśmy mogli cieszyć się jego smakiem w przyszłości.

O tym, że węgorz jest zagrożony mogliśmy się dowiedzieć z >poradnika WWF „Jaka ryba na obiad?”. Polskie władze nie spieszyły się jednak z podjęciem działań, które mogłyby skuteczniej chronić węgorza. Na decyzję o wstrzymaniu wydawania pozwoleń resort potrzebował aż czterech lat, chociaż jest ona de facto realizacją postanowień wynikających z wpisania w 2007 roku węgorza europejskiego na listę gatunków chronionych w ramach ogólnoświatowej Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES). Co prawda Plan Gospodarowania Zasobami Węgorza w Polsce , wymagany przez Unię został już stworzony w roku 2008, jednak dopiero teraz Ministerstwo Środowiska postanowiło wstrzymać do końca 2011 wydawanie zezwoleń na import i eksport okazów węgorza europejskiego.

"Wprowadzenie zakazu wydawania zezwoleń importowych i eksportowych CITES (niezbędnych w przypadku handlu okazami węgorza z krajami spoza UE) jest wynikiem bardzo wyraźnego spadku liczebności węgorza europejskiego" - czytamy na stronie Ministerstwa Środowiska. - "Ustalono, iż dalsze pozyskiwanie jego narybku na potrzeby handlu międzynarodowego może przyczynić się do drastycznego osłabienia populacji tego gatunku – wpisanego po 14 Konferencji Stron Konwencji Waszyngtońskiej (CITES) w 2007 roku na listę gatunków zagrożonych wyginięciem. Wspomniany zakaz dotyczy wydawania zezwoleń CITES na wszelkie okazy węgorza europejskiego czyli osobniki żywe, martwe i produkty z nich wytworzone."

Sytuacja jest bardzo poważna. Jak podaje ICES liczebność populacji węgorza jeszcze nigdy nie była tak niska. Dodatkowo obserwuje się spadek ilości młodych ryb – będący wynikiem ograniczonego rozrodu. Głównym powodem spadku liczebności są nadmierne połowy.

Dotychczas w Polsce obowiązywały zezwolenia na każdorazowe przewiezienie węgorza za granicę UE. W przypadku eksportu, do wniosku o wydanie zezwolenia trzeba było dołączyć dokumenty świadczące o legalnym pochodzeniu i pozyskaniu węgorzy. Importer musiał przedstawić kopię zezwolenia eksportowego CITES. Nie wprowadzono jednak zakazu, chociaż w 2009 roku alarmowano, że sytuacja jest bardzo poważna.

Ocalić węgorza wcale nie będzie łatwo. Specjaliści szacują, że może wyginąć w ciągu najbliższych 10-15 lat. Nie uda się też odtworzyć jego populacji w warunkach hodowlanych – ryby do hodowli pozyskiwane są także z dzikiej populacji, gdyż tylko w naturalnym środowisku węgorz może się rozradzać. W swoim cyklu życiowym ryba ta bytuje zarówno w wodach śródlądowych jak i słonych W wodach słodkich węgorz dorasta. Potem, kiedy osiągnie dojrzałość płciową płynie na tarło w rejon Morza Saragassowego. To tam na świat przychodzi kolejne pokolenie węgorzy. Ich larwy wraz z morski prądem, Golfsztromem, dryfują wraz z nim w kierunku Europy, do której docierają po dwóch albo trzech latach, zastępując swoich "rodziców". W wodach słodkich przebywają do 10 roku życia. Potem znów podejmują wędrówkę, do miejsca, w którym się urodziły.

Nikt nie ma dziś sprawdzonej recepty gwarantującej przetrwanie węgorza. My, konsumenci, możemy po prostu przestać węgorza kupować – mówi Piotr Prędki z WWF Polska. - Jest tyle innych ryb, które możemy jeść bez obaw, bo nie są zagrożone. Idąc do sklepu, wyjeżdżając chociażby do Węgorzewa, czy też na Mazury, lub odpoczywając nad morzem, zostawmy węgorza w spokoju. Brak popytu na węgorza, to jeden z niezbędnych warunków ocalenia tej ryby. To my, konsumenci, możemy o tym zdecydować! Jeśli nie wiesz jaki gatunek wybrać zamiast węgorza skorzystaj z poradnika WWF „Jaka ryba na obiad?” dostępnego na stronie internetowej www.wwf.pl.
Węgorz europejski jest bliski wyginięcia.
© WWF / Erling Svensen Enlarge