WWF Poland - Konkurs - Rolnik Roku

Konkurs - Rolnik Roku

Znamy polskiego laureata międzynarodowego konkursu Rolnik Roku

Zakończył się krajowy etap szóstej edycji konkursu na Rolnika Roku regionu Morza bałtyckiego. Polska część tego międzynarodowego konkursu okazała się dużym sukcesem - ilość zgłoszeń wzrosła dwukrotnie w stosunku do ubiegłego roku i mamy nadzieję, że ciągle będzie rosła - informuje organizacja WWF Polska.
 

Celem konkursu jest zebranie i pokazanie najlepszych, przyjaznych Morzu Bałtyckiemu praktyk, stosowanych w rolnictwie. Konkurs jest doskonałą okazją, aby wyróżnić rolników prowadzących swoją działalność z poszanowaniem dla środowiska i Bałtyku. W ramach konkursu wyróżniane są gospodarstwa, które  zmniejszają ilości szkodliwych zanieczyszczeń emitowanych do środowiska - szczególnie związków azotu i fosforu, które są głównymi winowajcami zjawiska eutrofizacji morza. Eutrofizacja prowadzi między innymi do  zakwitu sinic w okresie letniego wypoczynku oraz jest odpowiedzialna za powstawanie stref beztlenowych na dnie morza.
 
Do praktyk rolniczych przyjaznych środowisku morskiemu należą między innymi stosowanie odpowiednio dobranej ilości nawozów naturalnych – obornik i kompost - płytka orka, strefy buforowe, oczka wodne, uprawa bezpłużna i inne – wyjaśnia Anna Sosnowska z WWF Polska. - Za stosowanie części tych praktyk już raz zwycięzcą etapu międzynarodowego był Polak,  Marian Rak z województwa dolnośląskiego, który otrzymał w 2011 roku główną nagrodę w konkursie.
 
Dzięki współpracy WWF i organizacji rolniczych, w tym ośrodków doradztwa rolniczego, tegoroczne zgłoszenia pochodziły ze wszystkich regionów naszego kraju i były na bardzo wysokim poziomie. Warto podkreślić, że w Polsce pojawia się coraz więcej zaangażowanych rolników, którzy potrafią godzić pracę zawodową z ochroną środowiska, a szczególnie Morza Bałtyckiego. Szczególnie ważne jest to, że angażują się rolnicy również z obszarów znacznie oddalonych od Bałtyku. Tym bardziej, że aż 99,7% terenu naszego kraju należy do zlewiska Morza Bałtyckiego, więc zanieczyszczenia spływające z wodami opadowymi na południu Polski trafiają rzekami do Bałtyku.
 
Komisja Konkursowa (w składzie: przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Środowiska, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu oraz przedstawicieliorganizacji pozarządowych) wybrała trzy najlepsze zgłoszenia i wyróżniła kolejnych osiemnaście. Do tegorocznych laureatów konkursu należą: I miejsce - pani Elżbieta Reitzig z województwa wielkopolskiego, II miejsce – państwo Danuta i Jacek Plotta z województwa pomorskiego, III miejsce państwo Krystyna i Robert Wagner z województwa dolnośląskiego. Laureaci krajowego etapu konkursu otrzymają nagrody pieniężne, ale co najważniejsze gospodarstwa otrzymają certyfikaty, które poświadczą o ich zaangażowaniu w kwestię ochrony wód Morza Bałtyckiego.
 
Gospodarstwo Elżbiety Reitzig stanowi dowód, że chów bydła może być prowadzony w sposób przyjazny Bałtykowi, a zamykanie obiegu biogenów w gospodarstwie powinno stać się nowym standardem w tego typu działalności – dodaje Sosnowska. - Na pastwiskach i łąkach gospodarstwa stosowany jest szereg praktyk ograniczenia spływu biogenów do wód. W gospodarstwie wytyczone są naturalne strefy buforowe, oczka wodne śródpolne, stosuje się również kwaterowy wypas bydła, roślinność motylkową, wyłącznie naturalne nawozy i inne. Stosuje się też wszystkie dostępne rozwiązania techniczne, które wpływają na zmniejszenie negatywnego wpływu działalności na stan wód i powietrza, w tym: przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków, centralne ogrzewanie na biomasę, kolektory słoneczne.
 
Zwyciężczyni krajowego etapu konkursu weźmie udział w międzynarodowym finale konkursu, w którym udział biorą przedstawiciele dziewięciu krajów nadbałtyckich. Główną nagrodą w konkursie jest 10 000 euro. Zwycięzcę konkursu poznamy na początku listopada br.
 
Informacje zebrane w tegorocznej edycji konkursu posłużą do opracowania broszury nt. praktyk rolniczych przyjaznych Morzu Bałtyckiemu, która zaprezentuje 21 wyróżnionych gospodarstw. Materiał zostanie udostępniony rolnikom, doradcom rolniczym i wszystkim zainteresowanym.

Zachęcamy do obejrzenia materiału filmowego nt. konkursu.
 

 
 / ©: WWF Polska / A. Sasnowska
Zakończył się krajowy etap szóstej edycji konkursu na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego
© WWF Polska / A. Sasnowska