WWF Poland - Twój testament

Twój testament

 / ©: WWF Polska
wwf.pomagam.pl
© WWF Polska
Jeśli dziedzictwo naturalne, jakim jest przyroda, jest dla Ciebie ważne i jeśli chcesz, żeby Twoje wartości trwały wiecznie pamiętaj o WWF w swoim testamencie. Możesz przekazać zgromadzone przez całe Twoje życie dobra swojej rodzinie i bliskim, a ich cząstkę ofiarować przyrodzie. Twoja darowizna w testamencie daje siłę do działania tu i teraz, aby zachować przyrodę dla przyszłych pokoleń.

Dowiedz się więcej