!!! Jeśli zaobserwowałeś fokę lub morświna na wybrzeżu, NIEZWŁOCZNIE poinformuj Błękitny Patrol WWF (tel. 795 536 009) lub Stację Morską w Helu (tel. 601 88 99 40) !!!

Choć z brzegu morze Bałtyckie może wydawać się niezamieszkane i spokojne, w rzeczywistości jest miejscem tętniącym życiem.  To dom aż czterech gatunków ssaków morskich, które niestety zmagają się z wieloma zagrożeniami.

Poznaj mieszkańców Bałtyku

FOKA SZARA

 

Największa, najliczniejsza i najczęściej spotykana na polskim wybrzeżu foka
◉ W XX wieku straciliśmy ok. 70% populacji tego gatunku w Bałtyku
◉ Obecnie w Bałtyku pływa ich ok. 30 000
◉ Szacuje się, że w wyniku przyłowu, każdego roku może ginąć nawet ponad 2 000 osobników 
◉ Młode foki rodzą się szczenięcym białym futrem (tzw. lanugo)

Na przestrzeni lat foki były uważane za szkodniki i intensywnie tępione. Dziś coraz lepiej zdajemy sobie sprawę z roli, jaką odgrywają dla zachowania równowagi ekosystemu Bałtyku. Ponadto wzrasta świadomość faktu, że przyszłe pokolenia mogą trafiać na foki już tylko na stronach książek.

 

FOKA OBRĄCZKOWANA

 

Najmniejsza spośród występujących w Bałtyku fok
◉ Jej liczebność w Bałtyku szacuje się na ok. 15-20 000
◉ Występuje głównie w jego północnej części
◉ Gatunek arktyczny, w Bałtyku występuje jako „relikt” epoki lodowcowej

 

 

Zmiana klimatu i związane z tym cieplejsze zimy nie pomagają fokom obrączkowanym, które do rozrodu potrzebują śniegu i lodu. Stąd też działania na rzecz poprawy sytuacji klimatycznej, bezpośrednio może przyczynić się do zwiększenia liczby tych fok.

 

FOKA POSPOLITA

 

Wbrew nazwie – najrzadziej występujący gatunek foki w Bałtyku
◉ Liczebność bałtyckiej populacji szacuje się na ok. 1000 osobników
◉ Błękitny Patrol WWF ponad 100 razy uczestniczył w interwencjach do foki Celebrytki

 

 

 

W 2018 i 2019 roku szerokim echem odbiła się częsta obecność na polskich plażach foki Celebrytki, reprezentantki gatunku foki pospolitej. Jej przypadek pokazał, jak niewiele wiemy o zamieszkujących Bałtyk zwierzętach i jak się wobec nich zachować. Foka ta, jako wyjątkowo mało płochliwa – stąd jej imię Celebrytka – była często niepokojona przez turystów, którzy podchodzili zbyt blisko, żeby robić zdjęcia lub karmili fokę smażoną rybą czy nawet chipsami. 

 

MORŚWIN

Spotkanie morświna podczas wakacji w Polsce, to jak trafienie głównego losu na loterii!
W Bałtyku jest bardzo nieliczny, prowadzi skryty tryb życia, a dodatkowo rzadko wypływa na powierzchnię (i to jedynie na kilka sekund)!

 

◉ Jedyny przedstawiciel waleni w Bałtyku (bałtycki „kuzyn” delfina)
◉ Populacja bałtycka jest krytycznie zagrożona wyginięciem 
500 - tylko tyle morswinów pływa w Bałtyku 
◉ Jego głównym sposobem orientowania się w wodzie jest echolokacja

 

Największym zagrożeniem dla morświnów są tzw. stawne sieci skrzelowe, wykorzystywane do połowu ryb. Są wykonane z silnych, ale bardzo cienkich przędzy, które nie odbijają wysyłanych przez morświny dźwięków. Morświny nie są w stanie zauważyć sieci, wpadają w nie, zaplątują się i duszą.

Wzrost żeglugi i inwestycji na Morzu Bałtyckim, rozwój turystyki motorowodnej, detonacje na morskich poligonach powodują coraz większe zanieczyszczenie morza podwodnym hałasem, który płoszy morświny z ich pierwotnych siedlisk i zakłóca ich spokój.

Brak skutecznej ochrony może doprowadzić do tego, że bałtyckie morświny będziemy oglądać tylko w książkach!

 

 

Błękitny poradnik - świat ssaków morskich

 

Dowiedz się więcej

Sieci widmo Zrównoważone rybołówstwo

Martwe strefy Obszary chronione 

 

 

Polecamy