11 sierpnia 2020

Fundacja WWF Polska od lat działa nie tylko w Polsce, lecz również w miejscach tak odległych jak Mjanma (d. Birma), Malezja czy Mongolia. Nasi darczyńcy poprzez symboliczną adopcję wspierają ochronę tygrysa, pantery śnieżnej, a od dziś (12 sierpnia) będą mogli także zadbać o przyszłość wspaniałego gatunku jakim jest słoń indyjski. 

Jak zaadoptować słonia? 

Wystarczy wejść na stronę www.pomagam.wwf.pl/slon i dokonać symbolicznej adopcji słonia. Każdy adoptujący dostaje imienny certyfikat, można również sprawić w ten sposób prezent bliskiej osobie. Od tej pory słoń „na szczęście” zamiast być kolejnym bibelotem na kredensie, może przerodzić się w realną pomoc w ochronie gatunku.

Po co pomagać słoniom indyjskim? 

SłonikiSłonie indyjskie pełnią ważną rolę w ekosystemie. Można powiedzieć, że są największymi ogrodnikami na Ziemi. Na jedzenie i poszukiwanie pożywienia poświęcają nawet do 19 godzin na dobę! Dzięki temu jeden osobnik produkuje ok. 100 kg odchodów, które rozprowadza niczym nawóz na obszarze nawet kilkuset kilometrów kwadratowych. Z kolei podczas swoich wędrówek, przedzierając się przez gęste zarośla, słonie tworzą korytarze, z których korzystają także inne zwierzęta. Niestety w ciągu ostatnich 120 lat populacja słoni indyjskich zmniejszyła się co najmniej o połowę! Gatunek ma status zagrożonego wyginięciem. 

Co zagraża słoniom? 

Dziś słonie azjatyckie żyją jedynie na 15% swojego pierwotnego terytorium. Przekształcanie środowiska przez człowieka sprawiło, że tereny słoni uległy fragmentacji i skurczeniu. Dlatego coraz częściej dochodzi do sytuacji konfliktowych np. niszczenia upraw. Niestety nierzadko słoń, który wyrządził szkody na polu, bywa zabijany w odwecie. Innym poważnym zagrożeniem dla gatunku jest kłusownictwo. Słonie zabijane są dla ciosów i skóry. Część z nich wyłapywana jest również do pracy w branży rozrywkowej i w trudnym terenie. 

Czy ochrona słoni ma znaczenie dla Polski? 

SłonikOchrona przyrody w odległej Azji ma także znaczenie dla nas, tu w Polsce. Jesteśmy częścią jednej całości. Jak pokazały ostatnie miesiące, walka z nielegalnym handlem dzikimi zwierzętami w różnych częściach świata jest bardzo ważna w perspektywie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi globalnie. Polki i Polacy coraz częściej wybierają się na dalekie wakacje do Azji, gdzie stają przed wyborami rozmaitych atrakcji. Przyczynienie się do ochrony słonia to rezygnacja z zakupu pamiątek z kości słoniowej, pseudomedykamentów z części ciała słoni czy rezygnacja z przejażdżek na tych zwierzętach. Jednocześnie udzielanie finansowego wsparcia na rzecz ochrony słoni to możliwość prowadzenia działań antykłusowniczych, podnoszenia świadomości społeczności lokalnych i monitorowania poszczególnych osobników, by móc lepiej je chronić. Paradoksalnie troska o jeden gatunek często przyczynia się do objęcia ochroną dużych obszarów, głównie lasów, na czym korzystają inne gatunki i co pozwala także na skuteczniejszą walkę ze zmianą klimatu. 

Adoptuj słonia

Dowiedz się więcej

Słoń indyjski Lizawki

 

Polecamy