WWF Poland - Rezultaty naszych działań

Rezultaty naszych działań

Zobacz, jak Twoje wsparcie ratuje dziką przyrodę!
Poznaj 20 sukcesów, które wydarzyły się dzięki Tobie w 2015 roku.

Twoje zaangażowanie w kampanie i petycje przyczyniło się do wprowadzenia lepszej ochrony bałtyckiego morświna, uratowania Wielkiej Rafy Koralowej, zablokowania budowy delfinarium i wsparcia dalszej ochrony obszarów Natura 2000. Do mazurskich lasów powróciły kolejne rysie, a do Bałtyku zostały wypuszczone uratowane foki. Tygrysy malajskie mogą liczyć na patrol WWF. Zobaczcie, co jeszcze udało nam się dokonać.
 

Nasze petycje przyniosły rezultaty:

 / ©: Dawid Kilon
W 2015 r. Godzina dla Ziemi była "Godziną dla morświna"
© Dawid Kilon

1. Godzina dla morświna

W marcu wolontariusze Błękitnego Patrolu WWF wyruszyli wraz z morświnem w wielką podróż po Polsce, w ramach akcji „Godzina dla morświna”.


Morświn jest bałtyckim ssakiem, krytycznie zagrożonym wyginięciem. Dzięki Tobie zebraliśmy ponad 100 tys. podpisów pod petycją, w której apelowaliśmy o wprowadzenie „Programu ochrony morświna”. Udało się! Problem ginących morświnów dostrzegło Ministerstwo Środowiska, które zatwierdziło program ochrony tych ssaków.
 / ©: Jürgen Freund / WWF
Bolbometopon muricatum. Wielka Rafa Koralowa, Australia.
© Jürgen Freund / WWF

2. Wielka Rafa Koralowa

Wielka Rafa Koralowa jest jednym z największych cudów natury na świecie, wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.


Dlatego razem z innymi oddziałami WWF na całym świecie domagaliśmy się zapewnienia skutecznej i długotrwałej ochrony rafy. Dzięki Twoim głosom zebraliśmy ponad pół miliona podpisów! Ostatecznie w Australii wprowadzono nowe przepisy, zakazujące pogłębiania torów wodnych w miejscach, gdzie znajduje się Wielka Rafa Koralowa i składowania tego urobku w jej bezpośrednim sąsiedztwie.
 / ©: naturepl.com / Doug Perrine / WWF
Planowane delfinarium w Mszczonowie nie zostało zgłoszone przez inwestora jako centrum delfinoterapii, a jako ośrodek edukacyjny wykorzystujący w swojej działalności żywe okazy zwierząt.
© naturepl.com / Doug Perrine / WWF

3. NIE dla delfinarium

Delfinarium w środku Polski? Taki pomysł próbowano przeforsować w Mszczonowie.


Oficjalnie mówiono, że przetrzymywane w niewoli, w sztucznej wodzie morskiej, delfiny, mają służyć do delfinoterapii. Nie ma jednak żadnych bezsprzecznych dowodów na to, że delfinoterapia jest bardziej skuteczną terapią od innych terapii z użyciem zwierząt. Są natomiast mocne naukowe dowody, które nie pozostawiają wątpliwości – delfiny nie powinny przebywać w delfinariach. Dzięki Twojemu zdecydowanemu sprzeciwowi Ministerstwo Środowiska nie wyraziło zgody na budowę tego ośrodka.
 / ©: Fred F. Hazelhoff / WWF
Europejska sieć Natura 2000 pomaga chronić najcenniejsze przyrodniczo obszary w Polsce, które nie znalazły się granicach parków narodowych i rezerwatów
© Fred F. Hazelhoff / WWF

4. Nature Alert

W ogólnoeuropejskiej kampanii Nature Alert zwracaliśmy uwagę, jak ważna jest potrzeba ochrony terenów objętych programem Natura 2000.


Zachęcaliśmy Was do czynnego udziału w konsultacjach dotyczących unijnych przepisów ochrony środowiska. W konsultacjach uczestniczyło ponad pół miliona mieszkańców Europy! Większość opowiedziała się jednoznacznie za tym, aby Komisja Europejska i rządy państw nie dokonywały zmian w prawie na niekorzyść środowiska.

Ratujemy ginące gatunki

 / ©: Staffan Widstrand / WWF
Ryś eurazjatycki
© Staffan Widstrand / WWF

5. Rysie w mazurskich lasach

Chroniliśmy rysie nizinne.


W ciągu czterech lat wypuściliśmy na wolność 8 rysi, w tym 2 zwierząt z zastosowaniem metody „born to be free” i 6 dzikich rysi odłowionych w Estonii. Będziemy nadal monitorować sytuację rysi w tym regionie Polski. W lasach północno-wschodniej Polski pozostało tylko około 40 rysi. Zobacz, jak Ty możesz im pomóc >>pomagam.wwf.pl/rys
 / ©: © Vivek R. Sinha / WWF-Canon
WWF Polska wspiera działania WWF Malezja i pomaga chronić tygrysy malajskie w kompleksie leśnym Belum-Temengor.
© © Vivek R. Sinha / WWF-Canon

6. Ochrona tygrysów przed kłusownikami

Dzięki Twojemu wsparciu prowadzimy liczenie tygrysów malajskich w kompleksie leśnym Belum-Temengor, na północy Malezji.


Oprócz szacowania liczebności – wyniki poznamy w 2016 roku, działalność prowadzą antykłusownicze patrole. Zniszczyliśmy kolejne obozy kłusowników oraz wnyki. Na całym świecie żyje tylko około 3200 tygrysów. Pomóż nam je ratować >> https://pomagam.wwf.pl/tygrys

Sukcesy w ochronie przyrody:

 / ©: WWF Polska
Wybieraj niezagrożone gatunki ryb!
© WWF Polska

7. Rybny poradnik dla każdego

W ramach projektu „Kampania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej mórz i oceanów” promowaliśmy wybory przyjazne środowisku, dzięki specjalnemu poradnikowi rybnemu WWF  "Jaka ryba na obiad?"


Ambasadorami kampanii byli Olga Bołądź, Magdalena Schejbal i Pascal Brodnicki. Dzięki poradnikowi znacząco wzrosła świadomość konsumentów na temat zagrożenia wyginięciem wielu gatunków ryb.
Więcej o naszym rybnym poradniku >> http://ryby.wwf.pl/
 / ©: WWF Polska/ Katarzyna Jęczkowska
Trzy foki szare zostały wypuszczone do Bałtyku w Słowińskim Parku Narodowym
© WWF Polska/ Katarzyna Jęczkowska

8. Foki wypuszczone do morza

W ramach projektu „Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich” uczestniczyliśmy w wypuszczaniu fok do Bałtyku.


W 2015 r. było to aż 9 szczeniąt fok szarych. Trzy z nich urodziły się w helskim Fokarium. Pozostałe znalezione zostały na plażach, części z nich pomógł Błękitny Patrol WWF.
Adoptuj wirtualnie fokę i pomóż je ratować >> https://pomagam.wwf.pl/foka/
 / ©: Igor Pawlicki
Finwal w Helu
© Igor Pawlicki

9. Finwal na plaży

Wolontariusze Błękitnego Patrolu WWF uczestniczyli w zabezpieczeniu plaży w Stegnie, gdzie morze wyrzuciło na łachę martwego wieloryba.


Kolejną częścią działań był udział w sekcji zwłok finwala w Helu. To już drugi udział Patrolu w tak dużej akcji znalezienia przy brzegu dużego walenia.
 / ©: Wojciech Czuchryta
Monitoring czystości nadbałtyckich plaż
© Wojciech Czuchryta

10. Monitorujemy czystość plaż

Błękitny Patrol WWF uczestniczy w Państwowym Monitoringu Środowiska.


Zadaniem wolontariuszy jest przemierzanie odcinków nadbałtyckich plaż i monitorowanie znajdujących się na nich śmieci. Dostarczane przez nas dane dotyczące ilości odpadów są i będą wykorzystywane przez różne instytucje państwowe w zakresie związanym z ochroną środowiska.
 / ©: Wojciech Czuchryta
Wyławianie sieci widm
© Wojciech Czuchryta

11. Wyłowiliśmy sieci widma

To był największy projekt na całym świecie! Wspólnie z rybakami ze 100 rybackich kutrów z całego polskiego wybrzeża wyciągnęliśmy z dna Bałtyku 268 ton zagubionych sieci.


We współpracy z Kołobrzeską Grupą Producentów Ryb przeprowadziliśmy na Bałtyku 14 000 godzin akcji poszukiwania i wyławiania „sieci widm” — sieci utraconych przez rybaków, najczęściej w efekcie błędów w nawigacji. Zalegają one na dnie lub w toni wodnej i nadal łowią ryby, wpadają w nie także ptaki i ssaki morskie.
 / ©: Päivi Rosqvist / WWF-Finland
W dniu 1 lipca 2015 roku odbył się 4. Bałtycki Okrągły Stół, który wpisuje się w cykl spotkań na rzecz szukania rozwiązań problemów środowiskowych Bałtyku. Tym razem tematem wiodącym było powstrzymanie eutrofizacji i zanieczyszczenia Bałtyku związkami azotu i fosforu przez polskich rolników.
© Päivi Rosqvist / WWF-Finland

12. Dbamy o czystszy Bałtyk

Wspólnie z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej zorganizowaliśmy IV. Bałtycki Okrągły Stół.


Spotkanie było poświęcone znalezieniu rozwiązań problemów środowiskowych Bałtyku. Tym razem tematem wiodącym było powstrzymanie eutrofizacji i zanieczyszczenia Bałtyku związkami azotu i fosforu przez polskich rolników.
 / ©: WWF
Nagroda dla Rolnika Roku Regionu Morza Bałtyckiego została utworzona sześć lat temu przez bałtyckie fundacje WWF oraz organizacje rolnicze by pokazać zaangażowanie i znaczenie rolników w redukcję spływu biogenów do Bałtyku.
© WWF

13. Rolnik Roku 2015

Po raz kolejny promowaliśmy konkurs na Rolnika Roku 2015 regionu Morza Bałtyckiego.


Liczba uczestników konkursu była dwa razy większa niż w 2014 r. Konkurs promuje rolnictwo przyjazne środowisku Morza Bałtyckiego, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz ograniczenia eutrofizacji.
 / ©: Global Warming Images / WWF
Źrodła energii odnawialnej zabobiegną nadmiernu zanieczyszaniu środowiska.
© Global Warming Images / WWF

14. Odnawialne źródła energii


Do ustawy o odnawialnych źródłach energii została włączona tzw. poprawka prosumencka.


Co to oznacza dla zwykłych konsumentów? Inwestycje w przydomowe instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii mają być opłacalne. A Polacy staną się niezależni energetycznie.
 / ©: Shutterstock / Andrei Shumskiy / WWF
9 czerwca w trakcie happeningu pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie zainaugurowany został ruch “Więcej niż energia”
© Shutterstock / Andrei Shumskiy / WWF

15. Ruch „Więcej niż energia”

Razem z Polską Zieloną Siecią, Greenpeace i ClientEarth zapoczątkowaliśmy ruch „Więcej niż energia”.


Do ruchu dołączyło już prawie 40 tysięcy osób i 120 podmiotów — w tym m.in. duże miasta, gminy, instytucje naukowe i biznes. Dzięki ruchowi mamy silną platformę wymiany informacji między partnerami oraz mandat społeczny, by działać na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej.
Ty także możesz dołączyć do ruchu „Więcej niż energia” >> http://wiecejnizenergia.pl/
 / ©: WWF Polska / Piotr Nieznański
Meandrująca Odra
© WWF Polska / Piotr Nieznański

16. Oddaliśmy miejsce Odrze

WWF Polska od ponad 10 lat promuje w Polsce nowe podejście do zarządzania ryzykiem powodziowym.


Chcemy oddać przestrzeń rzekom, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo społeczeństwa. Dzięki naszym staraniom odtworzono 600 ha naturalnej retencji dolinowej rzeki Odry, poprzez odsunięcie wałów przeciwpowodziowych od koryta rzeki. To pierwszy w Polsce przykład „oddania rzece jej doliny”.
 / ©: Wikipedia
Rzeka Bóbr na wysokości Żagania.
© Wikipedia

17. Rzeka Bóbr bez niepotrzebnej regulacji

Dzięki interwencji WWF Polska, na etapie trwającej już regulacji rzeki Bóbr na wysokości Wojanowa (woj. dolnośląskie) udało się uratować najcenniejszy odcinek skazany na degradację.


Na innych odcinkach wprowadziliśmy do regulacji elementy renaturyzacyjne — bystrza i duże głazy.
 / ©: WWF Polska / Artur Tabor
Wisła
© WWF Polska / Artur Tabor

18. Oceniliśmy stan rzek

Po raz pierwszy w Polsce WWF Polska we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu dokonał oceny walorów przyrodniczych wszystkich rzek (łącznie to ponad 140 tys. km!).


Celem tego zadania była identyfikacja wszystkich odcinków rzek i potoków na obszarze całego kraju o najlepiej zachowanej (bliskiej naturalnej) morfologii oraz odcinków cieków przekształconych przez człowieka.
 / ©: WWF Polska
Nysa
© WWF Polska

19. Przepławka na Nysie

Dzięki interwencji WWF w Ministerstwie Środowiska i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska udało się wywalczyć przepławkę dla ryb.


Przepławka powstała w trakcie trwania remontu zapory na zbiorniku Nysa. Dzięki niej trocie wędrowne będą mogły powracać na tarliska.
 / ©: WWF Polska/ Kevin Schafer
Ryby wędrowne
© WWF Polska/ Kevin Schafer

20. Rzeki bez zapór

Po siedmiu latach starań WWF (wspierało nas Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi), w projekcie Prawa wodnego znalazł się zapis o ustanowieniu nowego rodzaju obszaru chronionego.


Obszar ten obejmuje odcinki rzek będących korytarzami migracyjnymi i tarliskami ryb wędrownych. Przyjęcie tego zapisu ułatwi ochronę tysięcy kilometrów najcenniejszych polskich rzek przed niszczeniem regulacjami, budową zapór i tzw. pracami utrzymaniowymi.