Ślad Ekologiczny | WWF Poland

Ślad Ekologiczny rel=
Ślad ekologiczny
© WWF Polska
Zużywamy więcej, niż Ziemia jest w stanie wyprodukować.

1 HEKTAR GLOBALNY (GHA) pomaga oszacować zużycie zasobów Ziemi w stosunku do możliwości ich odtworzenia przez naszą planetę.

Przez ponad 40. lat zapotrzebowanie ludzi na zasoby naturalne przekraczało możliwości odtworzeniowe naszej planety. Dziś, aby móc realizować usługi ekologiczne, z których obecnie korzystamy, potrzebowalibyśmy potencjału regeneracyjnego nie jednej, a 1,5 Ziemi! Taka nadwyżka podaży nad popytem występuje, ponieważ wycinamy drzewa szybciej niż rosną, łowimy więcej ryb niż ocean jest w stanie odtworzyć i emitujemy do atmosfery więcej związków węgla, niż w są w stanie wchłonąć lasy i oceany. Konsekwencją tego jest zmniejszenie zapasów zasobów Ziemi i powstawanie większej ilości emisji i odpadów niż może zostać wchłonięte lub przerobione przez naszą planetę (przykładem tego jest rosnące stężenie dwutlenku węgla w atmosferze).

Ślad ekologiczny stanowi sumę konkurujących o miejsce dóbr i usług ekologicznych potrzebnych ludziom. Obejmuje on biologicznie produktywny obszar potrzebny do uprawy, na pastwiska, tereny zabudowane, akweny połowowe i do pozyskiwania produktów leśnych. Obejmuje także obszar lasów, który potrzebny jest do tego, aby wchłonąć dodatkowe emisje dwutlenku węgla, których nie wchłoną oceany. Zarówno biopotencjał, jak i ślad ekologiczny wyrażone są tą samą jednostką – hektarem globalnym (gha).

Dwutlenek węgla powstający ze spalania paliw kopalnych stanowi od ponad półwiecza główny składnik śladu ekologicznego ludzkości i w dalszym ciągu jego stężenie rośnie. W 1961 roku węgiel stanowił 36% śladu ekologicznego ogółem, natomiast w 2010 roku – już 53%.
 
	© WWF / James Morgan
Zużywamy więcej, niż Ziemia jest w stanie wyprodukować
© WWF / James Morgan